Alles over Vlaams Apothekers Netwerk

Het nieuwe samenwerkingsproject tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) genaamd #CAVASa, start binnenkort een pilootproject. Met als doel de huisapotheker een aanspreekpunt te maken voor welzijnsvragen.

Door de huidige isolatiemaatregelen lijkt het aantal gevallen van huiselijk geweld toe te nemen. Het Vlaams Apothekers Netwerk stelt een procedure voor om slachtoffers te helpen bij de aangifte.

Twee beroepsverenigingen voor apothekers, het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), ondertekenden medio september een samenwerkingsverband. Zodoende willen ze "op een constructieve manier meewerken aan de uitbouw van de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg in Vlaanderen."

Een paar weken geleden stonden we nog in het station van Brugge waar apothekers hun adviesfunctie 'pur sang' letterlijk aan de man brachten. Sanimemorix was een initiatief waarbij de apotheker informatie gaf over dementie. Preventief en naar behandeling toe. Nu kunnen dit soort initiatieven wel gelanceerd worden, maar wat verwacht de apotheker op het terrein?