Alles over Vlaanderen

Wie voor langere tijd intraveneus antibiotica moet krijgen, verblijft doorgaans die hele periode in het ziekenhuis. Het pilootproject OPAT brengt daar verandering in: een thuisverpleegkundige dient de antibiotica toe bij de patiënt thuis. Het Jan Yperman Ziekenhuis is een pionier van het revolutionaire systeem, dat comfortabeler is voor de patiënt.

Wie maakt een medicatieschema op? Wie mag het raadplegen en - vooral - wie mag er veranderingen aanbrengen? Maanden baadde het medicatieschema in een zee van onbeantwoorde vragen. In Vlaanderen hebben de alle betrokkenen samen een nota opgemaakt die duidelijkheid moet brengen.

Ik zie ons nog zitten, met vier rond de tafel en met de vraag van tien miljoen: zullen we in dit magazine een maandelijkse themabladzijde organiseren rond homeopathie of niet? De meningen waren verdeeld.

De Vlaamse Regering blijft investeren in innovatieve methodieken voor een betere geestelijke gezondheid van de Vlamingen. Zo is er de Herstelacademie, een project dat minister Jo Vandeurzen na aan het hart ligt. Het is een nieuw concept in de geestelijke gezondheidszorg dat komt overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Een HerstelAcademie is een plek waar vorming wordt aangeboden rond allerlei thema's die te maken hebben met psychisch herstel vanuit de eigen kracht van de deelnemer.

Bij een pilootproject in Brussel zullen de apothekers het voortouw nemen bij de screening colorectale kanker. Twee jaar geleden nog vroegen we aan de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen waarom hij apothekers bij die screening geen cruciale rol zou geven.

In juli stelde het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat hun nieuwe samenwerking voor bij apotheek Bossers in Boortmeerbeek. Op 8 oktober is deze samenwerking verdergezet, met aftrap van een reeks lessen over borstvoeding voor apothekers. Later worden deze lessen uitgerold doorheen heel Vlaanderen.

Vrijdag 21 september was het zo ver.. Op Wereld Dementie Dag heeft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) de handen in elkaar geslagen voor een nooit eerder geziene sensibiliseringscampagne. 'de Apotheker' trok naar het station van Brugge waar apothekeres Ann Verschingel de reizigers inlichtte over de factoren die de kans op de ontwikkeling van dementie verkleinen.

Met meer dan een half miljard euro doet de Vlaamse Regering bij de begrotingsopmaak 2019 een historische investering in welzijn en zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met een nooit eerder gezien bedrag in ons beleidsdomein zetten we verder in op de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, jongeren, gezinnen en zetten we resoluut in op een warme samenleving in Vlaanderen.

Toen LEIF, het informatiecentrum voor een menswaardig levenseinde, vorig jaar een campagne lanceerde met behulp van de apothekers, was dat een onverhoopt succes. De West-Vlaamse apothekers doen nu mee om alle documenten bij de vragende patiënten te krijgen.

Minister Jo Vandeurzen maakt 300.000 euro vrij om ook de 53- en de 54-jarigen te screenen op kanker van het colon. Dit jaar vertrekken nog circa 160.000 uitnodigingen.

Zouden we zelfrijdende voertuigen kunnen inzetten voor het leveren van pakjes? In Mechelen heeft men het vorige vrijdag uitgeprobeerd. In het kader van het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) wilde de stad Mechelen wel teststad zijn.

Vorige week lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de elfde editie van de International Classification of Diseases, zeg maar het compendium van medische aandoeningen. Daarin wordt een gameverslaving erkend als ziekte.

Mantelzorgers geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en dragen bij tot kwaliteit van leven. Mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering besliste vorig jaar in het kader van het Vlaams mantelzorgplan om 300.000 euro in te zetten voor de oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, met ondermeer ook de website www.expertisepuntmantelzorg.be

Apothekers, huisartsen, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers... zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken.

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op www.slachtofferzorg.be. De website is een bijkomend hulpmiddel voor de zorg voor slachtoffers waarop alle informatie en ondersteuning te vinden is op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Vier op de tien apotheken zien te weinig klanten - Concurrentie vooral in steden voelbaar - Covid-19 heeft apothekers nog steeds in de greep