...

Het is mogelijk de stijfheid van de aorta te verminderen met een trainingsprogramma onder toezicht, maar zo'n programma kan je moeilijk veralgemenen. Onderhavige studie heeft onderzocht of fysieke training in een reële situatie, nl. voor een eerste marathon, het stugger worden van de slagaders bij het verouderen tegengaat. De wetenschappers hebben hun studie uitgevoerd bij 138 sporters die zich voor het eerst voorbereidden op een marathon, in casu de marathon van Londen van 2016 of 2017. Ze hadden geen belangrijke medische of cardiale voorgeschiedenis en liepen aanvankelijk niet meer dan twee uur per week. Ze waren 21 tot 69 jaar oud en 49% was van het mannelijke geslacht. Ze kregen het advies om een trainingsschema te volgen bestaande uit drie sessies per week, ongeveer 9,6-20,8 km per week, dat tijdens de laatste 17 weken voor de marathon geleidelijk zwaarder werd. De proefpersonen werden onderzocht vóór de training en twee weken nadat ze de marathon hadden gelopen. Daarbij werden de volgende onderzoeken uitgevoerd: meting van de centrale bloeddruk, raming van de stijfheid van de aorta door meting van de uitrekbaarheid bij MRI van de aorta en berekening van de biologische leeftijd van de aorta op grond van de relatie tussen de chronologische leeftijd en de stijfheid. De stijfheid van de aorta werd gemeten in de aorta ascendens en de aorta descendens ter hoogte van de bifurcatio van de longslagader en het diafragma. Door de training daalden de systolische en de diastolische centrale bloeddruk met respectievelijk 4 en 3mmHg. De uitrekbaarheid van de aorta descendens nam met 9% toe, waardoor de 'leeftijd van de aorta' met 3,9 tot 4 jaar daalde. Dat gunstige effect was meer uitgesproken bij oudere mannelijke lopers die minder snel liepen. Om maar te zeggen, het is nooit te laat om zorg te dragen voor je hart en je slagaders.