Uit het magazine

Bij het stoppen van een behandeling met antidepressiva ontwikkelt een aanzienlijk percentage van de patiënten onttrekkingsverschijnselen. Dat kan leiden tot het onnodig voortzetten van de behandeling. Folia Pharmacotherapeutica geeft deze maand advies om het stoppen op een doeltreffende en veilige manier te laten verlopen bij gebruik van SSRI's, SNRI's en tricyclische antidepressiva.

Migraine treft vaak vrouwen van vruchtbare leeftijd. Vaak worden triptanen voorgeschreven om de zeer onaangename symptomen van migraine te behandelen, ook tijdens de zwangerschap (prevalentie van gebruik van triptanen geraamd op 10-25%), ook al wordt aangeraden het gebruik ervan tijdelijk op te schorten.

Dat lijkt misschien een absurde vraag aangezien het idee dat de pijn te wijten is aan ontsteking, goed verankerd zit in de geesten. Vandaar dat we denken dat ontstekingsremmers de beste manier zijn om evolutie naar chronische pijn te vermijden. Dat is dus misschien niet zo.

Uit het magazine

"We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid", schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies. Maar hoe kan men dat gezondheidspotentieel verzilveren?

Uit het magazine

Supplementen met vitaminen en mineralen verdienen een plaats in de aanbevelingen voor een gezonde voeding en zijn nuttig om deficiënties op te vangen. Een intelligente combinatie van supplementen met een evenwichtige voeding is aangewezen.

Volgens een Schotse studie kan langdurig gebruik van paracetamol het risico op hartziekten en beroerten bij mensen met een hoge bloeddruk vergroten. Deze patiënten moeten kiezen voor de laagste effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke tijd.

Uit het magazine

Je zou er misschien nog aan gaan twijfelen als je ze de hele dag op de zetel ziet liggen, maar katten zijn gemaakt om buiten te leven. Maar net zoals wij zijn ze gevoelig voor koude en kunnen ze in de winter ziek worden.

Uit het magazine

Adolescenten die 's avonds laat gaan slapen en 's morgens laat opstaan, vertonen vaker astma en allergie dan kinderen die vroeg gaan slapen en vroeg opstaan. Melatonine zou daar een rol bij kunnen spelen.

Volgens een Amerikaanse studie zouden oudere vrouwen die meer dan één of twee porties in de oven gebakken of gegrilde vis of schaaldieren eten, voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen om de mogelijke nadelige effecten van luchtvervuiling op de hoeveelheid witte stof in de hersenen tegen te gaan.

Twee recente Duitse studies hebben het effect van het sars-CoV-2 op het hart- en vaatstelsel onderzocht. Volgens de eerste studie (1) vertonen de meeste patiënten die nochtans "genezen" zijn verklaard, blijvende hartletsels als gevolg van de infectie, ook als ze maar een lichte infectie hebben doorgemaakt. De vorsers van de tweede studie (2) hebben aanwijzingen van vermenigvuldiging van het sars-CoV-2 gevonden bij patiënten die gestorven zijn aan een ernstige infectie.

Voor wie er nog mocht aan twijfelen, het seizoen lijkt maar weinig invloed te hebben op de verspreiding van Sars-CoV-2. De zomer is niet veiliger voor covid, zo stelde de woordvoerdster van de WHO. Dat wil deze mythe ontkrachten.

In de zomermaanden komen de sandalen weer massaal naar boven. Idealiter zien we daar graag mooi verzorgde voeten in, maar in realiteit kampen vele mensen met schimmelnagels. Hoewel het medisch gezien meestal onschuldig is, kan het een psychosociale invloed hebben. Als apotheker kan u gericht advies geven omtrent behandeling en preventieve zelfzorgstrategieën.