...

Wat is de relatie tussen het voorschrijven en het gebruik van analgetica voor acute lagerug- en nekpijn na een bezoek aan de spoed? Dat is de vraag die onderzoekers van de Cliniques Universitaires Saint-Luc en het Jolimontziekenhuis beantwoorden in het juninummer van Acta Clinica Belgica. Acute lagerugpijn en nekpijn zijn goed voor 3 tot 6% van de bezoeken aan de spoeddienst. In Europa worden pijnstillers voorgeschreven in de vorm van doosjes. Deze studie ging na of dat type verpakking aangepast is aan de reële behoeften van de patiënten. Het team voerde een prospectieve observationele multicentrische studie uit. Van een totaal van 101 in aanmerking komende patiënten die de spoeddienst bezochten voor acute lagerug- of nekpijn van musculaire oorsprong, werden er 60 opgenomen voor statistische analyse. De follow-up vond 10-14 dagen na de opname telefonisch plaats. Verschillende parameters werden beoordeeld: herstel, hoeveelheid resterende tabletten en demografische kenmerken van de patiënten. Wat bleek? Driekwart van de geëvalueerde patiënten waren asymptomatisch op het moment van de follow-up en gebruikten niet langer de voorgeschreven behandeling. Voor alle soorten voorgeschreven pijnstillers bleef een aanzienlijk aantal tabletten in de medicijnkastjes achter. Na het verdwijnen van de symptomen meldde 90% van de onderzochte patiënten dat zij nog steeds medicatie hadden. Er werden geen significante verschillen gevonden wat betreft de demografische gegevens van de patiënten en de resultaten waren vergelijkbaar voor zowel de subgroepen nekpijn als lagerugpijn. "Deze studie suggereert dat een aanzienlijk aantal patiënten met acute lagerugpijn en nekpijn die een beroep deden op de spoed, na hun herstel nog pijnstillende tabletten over hebben. Deze medicijnen kunnen misbruikt worden los van de economische en milieuproblemen. Een oplossing zou kunnen zijn om een bepaald aantal tabletten voor te schrijven naar gelang van de pathologie van de patiënt in plaats van hele dozen", besluiten Émilie Delloye (Cliniques universitaires Saint-Luc) en haar collega's.