De Europese Commissie heeft in naam van vijftien Europese landen een raamcontract met het Britse farmabedrijf Seqirus gesloten voor de levering van 665.000 doses van een vaccin tegen vogelgriep.

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) en het Centrum voor Vaccinologie (Cevac), respectievelijk verbonden aan de universiteiten van Antwerpen en Gent, sturen in een rapport "een noodsignaal" uit over nieuwe Europese regelgeving over vaccinonderzoek.

De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een project van België en vijf andere lidstaten om research en innovatie in de farmaceutische sector te ondersteunen. Dankzij soepelere staatssteunregels zullen de deelnemende bedrijven tot één miljard euro aan openbare steun kunnen ontvangen.

Ouders die in het voorbije jaar een kind gekregen hebben, starten vaker met antidepressiva. Dat blijkt uit een analyse door het ziekenfonds Solidaris. Solidaris onderscheidt een aantal risicofactoren voor postnatale depressies.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.

Tijdens de COVID-19-pandemie raakten heel wat mensen op het werk besmet met het coronavirus zoals gevangenisbewakers, leerkrachten of zorgpersoneel. Medex, de medische dienst voor beroepsziekten bij de overheid, heeft 454 aanvragen erkend als beroepsziekte

De redactie

De jaarlijkse Galenusprijzen ter promotie van innovatie in de gezondheidszorg werden op dinsdag 21 mei uitgereikt. De winnaars zijn Camzyos® van Bristol Myers Squibb, en onderzoeker Mandy Grootaert.

Uit het magazine

Afvallen is niet alleen een kwestie van wilskracht. Willen we patiënten met overgewicht effectief behandelen en stigmatisering voorkomen, dan is het essentieel om inzicht te krijgen in de dynamiek van complexe mechanismen die gewichtstoename en -verlies bepalen.

Bij patiënten die bariatrische heelkunde hebben gehad, vergt het medicatiebeleid enige aanpassing. Dat heeft te maken met veranderingen die de ingreep teweegbrengt in de farmacokinetiek van een aantal geneesmiddelen.