"De perceptie van de patiënt over de apothekers evolueert gunstig. Daar heeft het testen op covid in 2021 zeker toe bijgedragen maar vele andere projecten evenzeer. Zo is een andere beeldvorming ontstaan", aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft de milieu- en gezondheidsimpact van mondmaskers onderzocht. Volgens de HGR weegt de bescherming die mondmaskers bieden op tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Wel pleit de HGR voor een verbod op titaniumdioxide.

Hebt u al medicatienazichten uitgevoerd, of nog niet? APB voert samen met de Belgische universiteiten, een studie uit naar ervaringen van apothekers rond medicatienazicht en wil graag uw mening.

De overheid start een nieuwe sensibiliseringscampagne over nucleaire risico's. Wie in een straal van 20 kilometer rond een nucleaire installatie woont, wordt aangeraden een doosje jodiumtabletten in huis te hebben.

Het FAGG roept gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten op om medicatiefouten te melden. Dat zijn fouten bij het voorschrijven, afleveren, opslaan, bereiden of toedienen van een geneesmiddel.

In 2023 registreerde men in het kader van het #CAVAsa-project 374 patiëntencontacten. 92% van de gesprekken vond plaats in de apotheek en ze duurden doorgaans 5 tot 15 minuten. 75% betreft vrouwen, meestal van middelbare leeftijd. In zes op tien ontmoetingen gaf de apotheker een wegwijzertje mee, 24% leidde tot directe doorverwijzing naar het CAW via het online meldformulier.

Met 143 lokale sessies was 2023 het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) tot nu toe. Volgens apotheker en MFO-coördinator Silas Rydant zijn daarvoor enkele goede redenen.

In 2023 werden op 25 locaties in ons land tijgermuggen waargenomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de twaalf locaties die een jaar eerder gevonden werden. Een onrustwekkende evolutie, stelt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De tijgermug heeft immers het potentieel om virussen over te brengen.

In de regel mag een ziekenhuisapotheker enkel producten afleveren aan in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Op dat principe zijn wel uitzonderingen mogelijk. De wetgever voegt er nog een uitzondering een toe namelijk in verband met HIV profylaxe.