...

Ivermectine is een antiparasitair middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van onder andere schurft. Sinds de start van de coronacrisis wordt beweerd dat ivermectine werkzaam zou zijn tegen COVID-19. Daarvoor bestaat echter geen klinische evidentie. In wetenschappelijke literatuur zijn wel meldingen van ernstige bijwerkingen zoals een verlaagde bloeddruk, verwardheid en hallucinaties. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot coma of overlijden.Ernstige kwaliteitsproblemenDe afgelopen drie jaar zijn grote hoeveelheden vervalste ivermectinetabletten onderschept in België. De inbeslaggenomen vervalste tabletten werden door Sciensano geanalyseerd en blijken ernstige kwaliteitsproblemen te hebben.De meerderheid van de tabletten (65 %) waren systematisch ondergedoseerd, dat wil zeggen dat er te weinig actieve farmaceutische ingrediënten aanwezig waren. Een groot aantal tabletten (46 %) was ernstig besmet met bacteriën en enkele stalen waren besmet met bacteriën waarvan geweten is dat ze gastro-intestinale ziektes kunnen veroorzaken bij orale inname.Naast de directe risico's van zelfmedicatie met een dergelijk product, kan onjuist gebruik en onjuiste dosering van ivermectine er ook voor zorgen dat resistentie ontstaat tegen parasieten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.Het FAGG en Sciensano bevelen aan om illegale ivermectinetabletten niet meer te gebruiken aangezien er geen garanties zijn over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid. Deze illegale geneesmiddelen worden vooral via buitenlandse webshops of online marktplaatsen verkocht.