...

COPD is niet te genezen, maar met de juiste behandeling kan de vooruitgang van de ziekte worden vertraagd, kunnen de symptomen worden verminderd en kan de levenskwaliteit worden verbeterd. Apothekers zullen daar voortaan een actieve rol in spelen. Concreet is het is de bedoeling dat de apotheker twee begeleidingsgesprekken 'Goed Gebruik van Geneesmiddelen' (GGG) houdt met de patiënt. De nadruk ligt op een goed medicatiegebruik (onder meer inhalatietechniek en therapietrouw), naast een bredere kennis van de ziekte en het belang van rookstop en vaccinatie tegen griep, covid en pneumokokken. Door deze opvolging, die gratis is voor de patiënt, stijgt niet alleen de effectiviteit van de behandeling, maar daalt ook de nood aan het gebruik van noodmedicatie.Het nodige budget werd voorzien door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het RIZIV. Deze nieuwe dienst is een uitbreiding van de gelijkaardige aanpak voor astma waarmee de apothekers al ervaring hebben sinds 2013.Wat is COPD?Chronic Obstructive Pulmonary Disease of COPD is een ongeneeslijke longziekte, veroorzaakt door een ontsteking van de luchtwegen. Deze ontsteking leidt tot obstructie van de luchtwegen en longbeschadiging. Met de tijd wordt het alsmaar moeilijker om vrij te ademen. COPD is de 3de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, na hartaanvallen en beroertes. In België is COPD is verantwoordelijk voor 3.500 overlijdens per jaar.Roken is dé belangrijkste oorzaak van COPD. Ongeveer 9 op de 10 COPD-patiënten zijn (ex-)rokers. Hoe langer je rookt of gerookt hebt, hoe groter het risico. Wie nooit gerookt heeft, loopt weinig risico. Bij sommigen is COPD te wijten aan het langdurig inademen van giftige stoffen of fijnstof. De aandoening kan ook erfelijk bepaald zijn. De helft van de COPD-patiënten zijn niet op de hoogte dat ze deze ziekte hebben. De diagnose wordt vaak laattijdig gesteld, wanneer het niet meer mogelijk is om bepaalde symptomen terug te draaien. Kortademigheid en hoesten zijn waarschuwingssignalen.