...

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 januari 2024 vervangt het Koninklijk Besluit van 5 februari 1997. Sinds 1997 is het beroep van farmaceutisch-technisch assistent geëvolueerd. De oude regelgeving voldeed niet meer aan de verwachtingen en behoeften. Meer bepaald beantwoordde het opleidingsniveau niet meer aan de specifieke noden bij de uitoefening van het beroep. Daarenboven werd er vastgesteld dat afgestudeerden te weinig voorbereid waren voor de uitoefening van het beroep in een ziekenhuisapotheek.Opleiding en toevertrouwde handelingenHet KB van 29 januari 2024 maakt een onderscheid tussen de farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek enerzijds en de farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek anderzijds. Het bepaalt de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van farmaceutisch-technisch assistent te mogen uitoefenen, zoals de inhoud van de opleiding en de duur van de stage (mininum 700 uur) voor elk van beide functies. Het KB legt ook een lijst vast met handelingen die aan een farmaceutisch-technisch assistent in de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent in het ziekenhuismilieu kan worden toevertrouwd.OvergangsregelingDe erkenningsplicht voor de paramedische beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek gaat in op 1 januari 2025. Wie al erkend was als farmaceutisch-technisch assistent op basis van het oude KB, wordt ambtshalve erkend voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek. Wie erkend wil worden als farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek, moet aantonen in de drie jaar voorafgaand aan de publicatie van het nieuwe KB minstens drie maanden continu in een ziekenhuisapotheek te hebben gewerkt. Dit verzoek kan worden ingediend tot drie jaar na de publicatie van onderhavig besluit.