...

Overheden, het bedrijfsleven, gezondheidswerkers en het maatschappelijk middenveld zullen via de Alliantie samenwerken om oplossingen voor tekorten te vinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de Europese productiecapaciteit van kritieke geneesmiddelen en componenten wordt vergroot door nieuwe productielijnen op te zetten. De Alliantie kan ook op zoek naar nieuwe partners in het buitenland om de aanvoer van essentiële ingrediënten te diversifiëren. Als onderdeel van de groene en digitale transitie van Europa moet de alliantie innovatie bevorderen en de productiecapaciteit van de EU verder moderniseren.De selectieprocedure om in te stappen in de Alliantie liep van 16 januari 2024 tot 16 februari. Zowel deskundigen, als het bedrijfsleven, gezondheidswerkers en het maatschappelijk middenveld werden aangeschreven en kregen de mogelijkheid om mee te werken. 250 stakeholders uit diverse hoeken zullen de Alliantie nu versterken. Concrete aanpakOm de bevoorradingszekerheid te versterken, zal de Alliantie strategische aanbevelingen ontwikkelen om tekorten aan te pakken en te vermijden. De belangrijkste oorzaken van bepaalde tekorten worden diepgaand geanalyseerd; bijvoorbeeld een te grote afhankelijkheid van een beperkt aantal externe leveranciers, verouderde productiefaciliteiten, en beperkte productiecapaciteiten. Knelpunten in de toeleveringsketen van bepaalde kritieke geneesmiddelen op de EU-lijst van kritieke geneesmiddelen worden in kaart gebracht. Daarbij wordt voortgebouwd op de kwetsbaarheidsanalyse die de Europese Commissie per kritiek geneesmiddel reeds uitvoerde. De aanbevelingen zullen deel uitmaken van een meerjarig "strategisch plan", met mijlpalen en bijbehorende deadlines voor de uitvoering ervan. De Alliantie zal zich ook buigen over mogelijke investeringen die in aanmerking komen voor financiering door de EU en de lidstaten om de productie in de EU te versterken. De Alliantie zal ook bekijken hoe marktstimulansen, zoals de mogelijkheid om het gebruik van contracten voor capaciteitsreservering en gezamenlijke aanbestedingen uit te breiden, kunnen helpen om de leveringszekerheid van kritieke geneesmiddelen te verbeteren. De Alliantie wil ook nieuwe partnerschappen ontwikkelen. Door het mondiale karakter van de toeleveringsketen en de grote belangstelling van derde landen in dit project, zouden deze nieuwe partnerschappen kunnen leiden tot diversificatie van de toeleveringsketen van kritieke geneesmiddelen. Autonomie vergrotenDe voorstelling van de Alliantie gebeurde in de marge van de informele raad van de EU-gezondheidsministers (informele EPSCO) in het Egmontpaleis, samen met de Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) en EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. "De pandemie, de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten hebben ons pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze farmaceutische toeleveringsketens kunnen zijn. Om de gezondheid en veiligheid van onze burgers te waarborgen, wil de Europese Unie de autonomie van Europa inzake de productie en levering van kritieke geneesmiddelen vergroten", zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.De Alliantie is opgericht voor 5 jaar en begint vanaf vandaag haar werkzaamheden. De publicatie van de eerste aanbevelingen voor maatregelen om de levering van kritieke geneesmiddelen te verbeteren, is gepland voor het einde van het jaar. De Alliantie blijft openstaan voor nieuwe leden in alle stadia van haar werking.