...

Sinds 1 april kunnen patiënten met de chronische longziekte COPD rekenen op een volledig terugbetaalde zorgverlening in de apotheek. Het is de bedoeling dat de apotheker twee begeleidingsgesprekken 'Goed Gebruik van Geneesmiddelen' (GGG) houdt met de patiënt. Het project ADEM is een samenwerking van BAF, Leuven, Zorgzaam Leuven, APB en Chiesi, om de invoering van die GGG-COPD zowel kwalitatief als kwantitatief te onderzoeken. Er werd ingezet op opleidingsavonden, een farmaceutisch protocol voor de apotheker en een visuele atlas ter ondersteuning van patiënt en apotheker. Daarnaast werden er ook verslagbladen voorzien voor zowel de patiënt, de apotheker als de huisarts. Ondanks deze ondersteunende middelen, toonde project ADEM aan dat het gebrek aan personeel én tijd in de apotheek - gekoppeld aan een gebrek aan vergoeding - limiterende factoren waren voor het uitvoeren van zo'n GGG. Ook de samenwerking met huisartsen bleek een werkpunt.De vergoeding is inmiddels geregeld. Om de samenwerking met huisartsen rond deze populatie te verbeteren, helpt BAF apothekers bij de organisatie van een Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) in de buurt. BAF werkt hiervoor samen met Zorgzaam Leuven en KHOBRA. Vlaams-Brabantse officina-apotheken kunnen bij BAF terecht voor meer informatie.