...

Aangenomen wordt dat blootstelling aan natuurlijke omgevingen gunstig is voor de menselijke gezondheid, maar het is niet duidelijk hoe en in welke mate. Daarom onderzocht een Fins team of blootstelling aan groene en blauwe ruimtes in stedelijke omgevingen verband houdt met geestelijke en lichamelijke gezondheid. De onderzoekers gebruikten meer dan 7.000 antwoorden van inwoners van Helsinki, Espoo en Vantaa, het grootste stedelijke gebied van Finland, op de Capital Region Environmental Health Survey in 2015-16.Groen en blauwDe enquête verzamelde informatie over hoe stadsbewoners (25 jaar en ouder) groene ruimten (bossen, tuinen, parken, kasteelparken, begraafplaatsen, dierentuinen, natuurlijke weiden, heidevelden en wetlands) en blauwe ruimten (zee, meren en rivieren) binnen een straal van één kilometer van hun woning bezoeken. De deelnemers werd gevraagd naar hun gebruik van voorgeschreven medicatie voor angst, slapeloosheid en depressie, alsook voor hoge bloeddruk en astma. Vervolgens werd hun gevraagd hoe vaak zij tussen mei en september tijd doorbrachten of buiten in het groen sportten, waarbij de opties varieerden van nooit tot vijf of meer keer per week. Als covariaten werden indicatoren van gezondheidsgedrag, verkeersgerelateerde buitenluchtverontreiniging, lawaai en sociaal-economische status gebruikt.Uit de resultaten blijkt dat de hoeveelheid groen en blauw woongebied of groen en blauw uitzicht vanuit huis geen verband hield met medicatie. De frequentie van de bezoeken aan groene ruimten werd daarentegen in verband gebracht met minder frequent gebruik van medicatie: vergeleken met minder dan één bezoek per week, werden drie tot vier bezoeken per week in verband gebracht met een vermindering van 33% van de waarschijnlijkheid van het gebruik van medicatie voor geestelijke gezondheid, 36% voor bloeddruk en 26% voor astma. Het effect was echter kleiner voor degenen die minstens vijf keer per week een groene ruimte bezochten: zij hadden slechts 22% minder kans om medicijnen voor geestelijke gezondheid te gebruiken en 24% minder kans om astmamedicatie te gebruiken. Anderzijds was de kans dat zij antihypertensiva moesten innemen kleiner bij degenen die minder dan één keer per week een groene ruimte bezochten (41%). De associaties werden afgezwakt door de body mass index, maar er werd geen consistente interactie met indicatoren van sociaal-economische status waargenomen.Toenemend bewijs"Het toenemende wetenschappelijke bewijs van de gezondheidsvoordelen van blootstelling aan de natuur zal er waarschijnlijk toe leiden dat er meer hoogwaardige groene ruimten in stedelijke omgevingen komen en dat het actieve gebruik ervan wordt bevorderd. Dat zou een manier kunnen zijn om de gezondheid en het welzijn in steden te verbeteren", concluderen de onderzoekers in Occupational & Environmental Medicine.