...

Franse wetenschappers van het Instituut voor Medisch Onderzoek Inserm hebben een adaptief mechanisme van het netvlies ontdekt dat oudere mensen in staat stelt om gevoelig te blijven voor licht, ondanks het bruin worden van de ooglens. Door veroudering neemt de betrokkenheid van melanopsine (een fotoreceptor die aanwezig is in bepaalde netvliescellen) bij de visuele waarneming af, maar het netvlies slaagt erin dit verlies te compenseren door de gevoeligheid van andere fotoreceptoren te verhogen. De perceptie van licht en de behoefte aan licht verandert dus met de leeftijd en oudere mensen hebben behoefte aan bloot- stelling aan licht dat rijker is aan golf- lengten, waarvan de karakteristieken dezelfde zijn als die van zonlicht. Ga naar buiten en zorg voor meer blootstelling aan daglicht om slaapstoornissen en stemmings- of stofwisselingsstoornissen te voorkomen.