...

Sinds het begin van de corona-epidemie hebben meerdere studies aangetoond dat obesitas het risico op ontwikkeling van een ernstige vorm van covid-19 verhoogt. Een nieuw retrospectief cohortonderzoek bevestigt die vaststelling en concludeert dat het overlijdensrisico meer dan viermaal hoger is bij patiënten met een erg hoge BMI. De vorsers hebben de medische gegevens doorgenomen van 6.916 patiënten uit California bij wie tussen 13 februari en 2 mei 2020 een diagnose van covid-19 was gesteld. De wetenschappers hebben een frappante J-vormige correlatie vastgesteld tussen de BMI en het overlijdensrisico, ook na correctie voor de met obesitas samenhangende comorbiditeit, namelijk diabetes, hypertensie, hartfalen, myocardinfarct, longlijden en chronische nierinsufficiëntie. Die comorbiditeit correleert zelf met een slechtere prognose bij covid-19. De sterfte tijdens de eerste 21 dagen na de diagnose was 2,68-maal hoger bij de patiënten met een BMI van 40-44 kg/m2 en 4,18-maal hoger bij de patiënten met een BMI van 45 kg/m2 of hoger dan bij de patiënten met een normale BMI van 18,5-24 kg/m2. Het risico was hoger bij mensen van 60 jaar of jonger en bij mannen. Om de sterfte aan covid-19 te verlagen, raden de auteurs dan ook aan extra voorzichtig te zijn bij zwaarlijvige patiënten die een sars-CoV-2-infectie oplopen.Annals of Internal Medicine, 12 augustus 2020, doi: 10.7326/M20-3742