...

Tussen 17 en 28 juni 2020 hebben onderzoekers van de Johns Hopkins University 1.030 inwoners van de staat Maryland geïnterviewd om sociaal-demografische en geografische informatie te verzamelen met betrekking tot het naleven van niet-farmacologische maatregelen en de toegang tot een SARS-CoV-2-test en om de correlatie met een positieve SARS-CoV-2-test zoals aangegeven door de proefpersonen zelf te onderzoeken. De deelnemers hebben vragen beantwoord over recente verplaatsingen vanaf hun woning, het gebruik van gemeenschappelijk vervoer, het dragen van een mondkapje, een eventuele recente SARS-CoV-2-infectie, het toepassen van social distancing en daarmee samenhangende maatregelen, enz. 55 (5,3%) van de 1.030 deelnemers waren ooit positief getest op het SARS-CoV-2. 18 (1,7%) verklaarden het virus te hebben opgelopen tijdens de laatste twee weken voor de steekproef. 92% heeft verklaard zich te hebben verplaatst voor essentiële diensten en 66% is op bezoek geweest bij vrienden of familie. 18% heeft gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. 68% heeft verklaard social distancing binnenshuis strikt toe te passen en 53% heeft verklaard binnenshuis altijd een masker te dragen. Bij analyse van de gegevens correleerde het naleven van social distancing met een significant kleiner risico op besmetting. Mensen die meer tijd hadden doorgebracht op openbare plaatsen, hadden significant vaker een SARS-CoV-2-infectie opgelopen. Het percentage SARS-CoV-2-infectie was 4,3-maal hoger bij de mensen die tijdens de laatste twee weken voor de peiling minstens drie keer het openbaar vervoer hadden genomen, dan bij de mensen die tijdens die periode geen gebruik hadden gemaakt van het openbaar vervoer. Mensen die tijdens de laatste twee weken voor de peiling, minstens drie keer naar een gebedshuis waren geweest, liepen 16-maal meer kans op infectie. Nog een andere vaststelling: mensen die een hoog risico lopen op een ernstige covid-19, zijn zich goed bewust van hun vatbaarheid. Zo heeft bijvoorbeeld 81% van de 65-plussers voldoende afstand gehouden tijdens activiteiten in open lucht tegen slechts 58% in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar. Die resultaten stroken met de algemene boodschap die aan de bevolking wordt gegeven: het dragen van een masker, afstand houden en verplaatsingen in de mate van het mogelijke beperken verminderen de overdracht van het SARS-CoV-2. "Onze studie treedt de aanbeveling bij dat je zo goed mogelijk afstand moet houden als je het huis uitgaat omdat het risico op infectie dan daalt", betoogt Sunil Solomon, hoofdauteur van de studie. Verder onderzoek is wenselijk met betrekking tot indooractiviteiten met een groot aantal mensen (gebedshuizen, openbaar vervoer), waar de niet-farmacologische maatregelen niet kunnen worden genomen of onvoldoende zijn. De groep van Sunil Solomon is voorts de mening toegedaan dat soortgelijke studies met snelle, goedkope peilingen in doelgroepen ook nuttige epidemiologische instrumenten zouden kunnen worden om op grond van het gedrag te voorspellen waar of in welke groepen infectieziekten zich sneller zullen verspreiden.Clinical Infectious Diseases, 2 september 2020, 10.1093/cid/ciaa1313