...

Het is Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), die dat namens de cluster van zorgberoepen aanklaagt. "Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke het idee van Zorgzame Buurten als toekomstmodel. Hij verspreidde ook een oproep naar voorstellen om Zorgzame Buurten te ondersteunen. Lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties dienden meer dan 150 voorstellen in", luidt het in een persbericht. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners en anderen. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven om eenzaamheid aan te pakken. Het vereist grootschalige samenwerkingen onder zorgverleners, organisaties, eerstelijnszones, lokale besturen en inwoners.Prima evolutie"Het VAN-netwerk verneemt met vreugde dat 114 van deze projecten vanaf 1 maart zullen worden opgestart." De overheid wil ook obstakels wegwerken, zodat andere projecten eenvoudiger kunnen beginnen. Daarvoor wordt 9,4 miljoen euro uitgetrokken. Dat is volgens het VAN-netwerk een prima evolutie die de lokale zorg zal stimuleren en inzet op het verbinden van de formele en informele zorg."Aan de andere kant blijven nog veel zorgverstrekkers op hun honger zitten, doordat er nog steeds geen erkenning en financiering is voor hun werk in de zorgraden, kringwerkingen en koepels." Dat terwijl bij een groot deel van de 114 projecten de zorgraad van de desbetreffende eerstelijnszone de drijvende kracht of sterk betrokken is. "Deze taken vragen heel wat inspanningen van de zorgverleners, naast hun reguliere werk, zonder dat ze hiervoor een vergoeding ontvangen. Deze taken worden al sinds het begin van de covid-19-crisis vrijwillig uitgevoerd. Meer dan een jaar geleden deden de elf zorgberoepen uit de eerste lijn al een oproep voor meer erkenning van dit werk. Jammer genoeg is dit na meerdere opvolgende oproepen nog steeds niet veranderd."OndergewaardeerdDe betrokken zorgberoepen zijn al ruim een jaar in gesprek met minister Beke en de Vlaamse regering. Hoewel ze de nieuwe projecten inzake Zorgzame Buurten toejuichen, zullen zorgverstrekkers die zich extra inzetten in de eerstelijnszone zich ondergewaardeerd voelen. Zo werken bijvoorbeeld apothekers al sinds het begin van de pandemie mee in de vaccinatiecentra en leverden ze inspanningen voor desensibilisatie voor de covid-vaccinatie. Daarnaast zijn ze ook zeer actief in de zorgraden van de eerstelijnszones en haar verschillende werkgroepen, wat nog meer extra inspanning vraagt en erkenning verdient. "Het is aan de politiek om een billijk kader te bepalen, en dit kader moet gedragen worden door een meerderheid in het parlement", stelt Hilde Deneyer.