...

We horen het Leo Neels (pharma. be) in onze vorige editie nog zeggen: de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven moet groter worden. De ene hebben het intellectuele kapitaal en de anderen kunnen het uitwerken. Zijn woorden waren nog niet koud of de K.U. Leuven en het Europees Investeringsfonds (EIF) bewezen dat het kan. Vier jaar geleden werd CD3 opgericht. Bedrijven die interessante onderzoeksobjecten hebben (met het oog op potentiële geneesmiddelen) kunnen hun project voorstellen aan CD3. Dat selecteert projecten en gaat die dan uitwerken. Om, bij goede resultaten, terug te koppelen naar de labs die de verdere ontwikkeling van het onderzoek dan voor hun rekening nemen.