...

Volgens de cijfers die door IMS Health zijn verspreid, heeft de farmaceutische markt in Frankrijk in 2009 een stijging gekend tussen de 1,7 en 1,9 procent. Deze positieve bilan is er vooral door de activiteiten op het einde van het jaar, waar de klassieke griep en de Mexicaanse griep voor een golf van dokters- en apothekersbezoeken hebben gezorgd. Wat de terugbetaalde geneesmiddelen in de officina betreft, blijkt 2009 helemaal niet zo catastrofaal te zijn geweest als voorspeld, aangezien het eindbilan spreekt van een stijging van 1,1 procent in omzet en een winst van 1,3 procent in eenheden. Wat de niet-terugbetaalde geneesmiddelen betreft, is er wel een negatief resultaat. Zo zou het zakencijfer met 1,7 procent en de omzet in eenheden met 4,4 procent zijn gedaald. Maar de totale apothekersmarkt (geneesmiddelen al dan niet terugbetaald) is in het groen gebleven, met een lichte stijging van 0,9 procent in omzet en 0,5 procent in eenheden. Volgens IMS Health is het totaalplaatje beter dan in 2008. Het concludeert dat de farmaceutische sector in Frankrijk een van de weinige sectoren is waar het jaar 2009 uiteindelijk beter is uitgedraaid dan het jaar 2008. "Een stijging die weliswaar ver is van de stijgingen van weleer, maar globaal gezien overeenkomt met de verwachtingen."