...

Al blijft dat aandeel nog relatief beperkt: nu zijn het er gemiddeld 140 per jaar, tien jaar geleden waren dat er maar 64 per jaar.Naar middelen voor een aantal heel specifieke aandoeningen wordt opvallend actief gezocht. Zo valt het op dat er 61 projecten aan de gang zijn met tests voor middelen tegen ALS, 158 voor eierstokkanker, 19 voor sikkelcelziekte, 41 voor kleincellige longkanker en 26 voor septische shock. In de lijn van de verwachting is er ook veel aandacht voor gepersonaliseerde medicatie. Bij 155 klinische studies maakt men gebruik van biomarkers. De meeste van de precies 5.408 nieuwe geneesmiddelen bevinden zich in klinische fase II (2.329), gevolgd door klinische fase I (2.164). Slechts 833 studies zitten in fase III. Bij alle geneesmiddelen in ontwikkeling zijn er ook opvallend veel first-in-class geneesmiddelen, middelen die een nieuwe manier van behandelen betekenen. Op de eerste plaats daarbij staan neurologische geneesmiddelen, gevolgd door psychiatrische en oncologische en diabetesmiddelen.Nefarma