...

Er bestaat een breed draagvlak voor de de verzekering voor geneeskundige zorg. Dat blijkt uit een bevraging van een representatief staal van de bevolking, met meer dan 2.000 deelnemers - naar aanleiding van 50 jaar RIZIV. De enquête werd uitgevoerd onder leiding van prof. Marc Elchardus van de VUB - en de volledige resultaten werden vandaag voorgesteld (*).Driekwart van de bevolking staat achter een 'universele' ziekteverzekering. Maar 7 % van de Belgische bevolking is gewonnen voor de invoering van een Amerikaans systeem met een basispakket voor wie minder welstellend is, waarbij de rest zelf betaalt voor zijn verzekering.Solidariteit, maar met grenzen Ondanks de brede steun voor het solidariteitsprincipe, zie je dat er toch wel enkele belangrijke discussiepunten leven: •De idee dat wie er een 'ongezonde' levensstijl op nahoudt zelf meer voor de kosten moet opdraaien, krijgt steun van een niet onbelangrijk deel van de bevolking. Zo vindt 29% dat wie rookt maar zelf de behandeling voor longkanker moet betalen. •Met de stelling dat misbruik van arbeidsongeschiktheid maar zelden voorkomt en dat de controles streng genoeg zijn, gaat maar 18% en 19% van de bevolking akkoord. •Ongeveer 50 % is van oordeel dat het moeilijk verdedigbaar is om een dure behandeling (50.000 euro) te verstrekken aan een terminaal zieke wanneer dat slechts uitzicht biedt op een beperkte levensverlenging.Knelpunten De grote graad van tevredenheid over de ziekteverzekering bij de bevolking neemt niet weg dat sommige aspecten minder gunstig scoren. Bij de punten die werden bevraagd was dit het geval voor de eigen financiële bijdragen van de patiënt, de informatie over de kosten van een ziekenhuisbehandeling, en het aanbod van (en dienstverlening in) rusthuizen. Opvallend punt is ook de ontevredenheid over de wachttijd bij een afspraak met de specialist.De financiële toegankelijkheid blijft een belangrijke aandachtspunt. Bij de groep met de meeste gezondheidsproblemen loopt het percentage van mensen die zorg uitstellen om financiële redenen op tot bijna 20%. Als het om een bril of om een tandheelkundige behandeling gaat, loopt dit zelfs op tot bijna 30%.Toekomst Daarnaast moet er voor het Riziv zeker een ruimer debat komen over de thema's arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, en over een reactiveringsbeleid. De KU Leuven is bezig met een onderzoek dat concepten en percepties rond deze thema's beter in kaart brengt. De resultaten worden de komende weken verwacht.Bij de bevolking is er zeker geen consensus over de manier waarop in de ziekteverzekering bespaard kan worden. Zo is er een brede steun voor het algemene principe dat, als er verschillende equivalente behandelingen zijn, alleen de goedkoopste terugbetaald wordt, Maar de eigen keuze beperken is een pijnlijk punt. De helft van de mensen zegt graag meer te willen betalen om een directe toegang te behouden tot een specialist, of om een niet evidence-based onderzoek te kunnen krijgen. Specialisatie van ziekenhuizen - de beruchte concentratie van de zorg - krijgt maar steun van 27% van de bevolking.Een dialoog met de bevolking moet klaarheid brengen over de verwachtingen die leven bij de bevolking, maar ook meer nuance brengen in clichés die nogal eens hardnekkig blijken te zijn. Het Riziv start binnenkort een interactieve website. De Koning Boudewijnstichting (KBS) organiseert in 11 steden een gespreksavond waar in totaal ongeveer 500 burgers aan het woord zullen komen.(*) Mark Elchardus, Petrus Te Braak: Eindverslag 'Uw gezondheidszorg, uw mening telt', op website Riziv.