...

"In 2017 werden in ons land 524 nieuwe aanvragen voor klinische studies goedgekeurd, dat zijn er 18 meer dan in 2016", zegt Nathalie Lambot, experte klinische studies bij pharma.be. "De stijging is het grootst in de fase 1 studies - dit zijn de studies aan het prille begin van het klinische onderzoek: van 112 fase 1-studies in 2016 naar 160 studies in 2017.Mede dankzij de korte beoordelingstermijn voor aanvragen van fase I-proeven is ons land een aantrekkelijke bestemming om klinisch onderzoek uit te voeren". "De stijging in aantal goedgekeurde studies is een heel positief signaal, en bevestigt dat ons land een magneet is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen", vult Catherine Rutten, CEO van pharma.be aan "Er bestaat in ons land een heel sterk ecosysteem op het gebied van klinisch onderzoek, waarin zowel de expertise van het geneesmiddelenagentschap fagg, als de kennis van de lokale onderzoeksafdelingen van de biofarmaceutische bedrijven, en de know-how van de academici en de gemeenschap van universitaire hospitalen tot haar recht komt. De regering heeft vorig jaar, samen met alle betrokken stakeholders veel werk verzet om de aantrekkelijkheid van België op dit gebied nog verder te verbeteren. Het is heel bemoedigend om een toename in het aantal goedgekeurde aanvragen in 2017 vast te stellen". Zo werd in 2017 gesleuteld aan het wettelijk kader inzake klinische proeven. Op 20 april 2017 stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet inzake klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen. Zo maakte ons land zich, als een van de eerste EU-lidstaten, op voor de toepassing van de Europese harmoniseringsregels die eind dit jaar in voege treden. In de loop van 2017 (en ook nog in 2018) werden bijkomende initiatieven genomen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van ons land om klinische studies in ons land te houden. Zo besliste de regering onder meer om de kost voor het aanvragen van klinische studies te drukken, werd één nationaal college opgericht, en werd het wettelijk kader voor de biobanken aangepast.