...

In de afgelopen tien jaar is het aandeel generieke geneesmiddelen fors toegenomen. In 2005 verstrekten Nederlandse apothekers in 51,8% van de gevallen een generiek en in 2014 was dat 71,4%. Generieke geneesmiddelen zijn gemaakt naar het voorbeeld van een merkgeneesmiddel waarvan het patent is verlopen en dragen de naam van het werkzame bestanddeel. Alhoewel recente internationale gegevens ontbreken, hoort Nederland tot de Europese landen met het hoogste percentage generiek. Op basis van cijfers over 2012 horen Duitsland en Engeland met een vergelijkbaar aandeel eveneens tot deze top, maar in de meeste andere Europese landen ligt het aandeel generiek tussen de 25% en de 40%. Lage kosten Ondanks dat meer dan zeven van de tien verstrekkingen een generiek geneesmiddelen betreft, genereren ze slechts 16,5% van de geneesmiddelkosten. In 2014 kwamen de kosten van generieke geneesmiddelen uit op ? 454 miljoen. Dat is een toename van 9,4% in vergelijking met het jaar daarvoor. Daarmee stijgen de kosten iets sterker dan het volume. Het aantal verstrekkingen en het aantal standaarddagdoseringen (DDD's) namen, namelijk met 5,9% respectievelijk 4,9% toe. Dat komt door recent patentverloop van een aantal relatief dure specialiteiten zoals mometason, capecitabine en escitalopram en niet door prijsverhogingen. Integendeel, het prijspeil van generieke geneesmiddelen daalde zelfs. Daarmee kostte een behandeling met een generiek geneesmiddel in 2014 gemiddeld ? 2,54 per maand. Tien jaar geleden was dat nog ? 6,50.Het aandeel generiek ging de afgelopen tien jaar van 52% naar 71%