...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Ons land scoort internationaal erg goed op het vlak van orgaandonatie, en dat is iets waar we fier op mogen zijn. Als donor kan je tot acht mensen een nieuwe toekomst schenken. Het is dan ook positief dat het aantal orgaandonoren in ons land jaar na jaar toeneemt. Dit is mede een gevolg van onze vooruitstrevende wetgeving en van de verschillende sensibiliseringsacties."Dankzij de opting-outwetgeving in ons land is iedereen potentieel orgaandonor na overlijden, behalve wie zich daar expliciet tegen heeft verzet bij leven. In de praktijk nemen artsen evenwel nooit zomaar een orgaan weg bij een overledene. Als die laatste zijn of haar wil nergens heeft laten registreren, contacteert de arts de naasten van de overledene, maar zij zijn lang niet altijd op de hoogte van de wens van de overledene. Maggie De Block: "Daarom is het goed om je voorkeur te laten registreren bij het stadhuis. Op die manier is er geen twijfel mogelijk."Orgaandonoren TransplantatiesIn het totaal vonden vorig jaar 1.041 transplantaties plaats in ons land, waarvan 942 met organen van overleden donoren en 99 met organen van levende donoren. Daarmee scoort België het hoogst qua aantal transplantaties per inwoner van alle acht de landen van Eurotransplant. In 2016 vonden in ons land 1.016 transplantaties plaats, waarvan 903 via overleden en 113 via levende donoren. Tijdens een transplantatie wordt soms meer dan één orgaan gebruikt.Met een totaal van 91,6 transplantaties per miljoen inwoners telt België het hoogste aantal transplantaties per inwoner van Eurotransplant. 82,9 transplantaties daarvan gebeuren met organen van overleden donoren, 8,7 van levende donoren. Tweede op de lijst is Oostenrijk met 86,6 transplantaties per miljoen inwoners, waarvan 78,5 via overleden donoren en 8,1 via levende donoren.Het aantal Belgen dat momenteel nog op de wachtlijst staat voor een orgaan bedraagt 1.292.SensibiliseringIedere burger in ons land is potentieel orgaandonor na overlijden. Daarnaast neemt het aantal mensen dat zich expliciet als orgaandonor laat registreren in het stadhuis jaar na jaar toe. In 2017 hadden 272.246 landgenoten zich geregistreerd als donor, tegenover 244.767 in 2016. Ter vergelijking: 10 jaar eerder, in 2007, telde ons land 74.331 geregistreerde orgaandonoren. Het aantal mensen dat zich registreert als niet-donor blijft dan weer al jarenlang min of meer stabiel. Vorig jaar ging dat over 193.149 landgenoten, tegenover 190.678 in 2016 en 191.668 in 2007.De FOD Volksgezondheid voert onder de naam Beldonor.be regelmatig sensibiliseringscampagnes rond orgaandonatie. Daarnaast zijn er verschillende mensen en organisaties op het terrein die zich dagelijks inzetten om mensen bewust te maken van het belang van orgaandonatie. De transplantatiecentra maar ook verschillende patiëntenverenigingen van getransplanteerden werken hieraan mee.