...

Er is in de kranten veel gediscussieerd of het wel verantwoord is om een zeer dure, maar niet-invasieve prenatale test die het syndroom van Down opspoort, wel verantwoord is. Het Riziv betaalt de test niet terug en ze is peperduur. Een kost die dus door de aanstaande ouders op eigen schouders moet worden genomen. De hoge kostprijs van de NIPT (momenteel 460 EURO) is zeker een obstakel voor implementatie als screeningsmethode voor alle zwangere vrouwen. Om de NIPT op dit moment al aan een zo groot mogelijke populatie zwangere vrouwen te kunnen aanbieden, engageren de centra zich nu om de prijs van de test vanaf 1 mei 2015 unaniem te verlagen tot 390 euro. De genetische centra zijn ervan overtuigd dat deze prijsdaling ertoe kan bijdragen dat de test voor meer patiënten toegankelijk wordt en hopen dat dit een duidelijk signaal mag zijn naar de overheid om op korte termijn terugbetaling te voorzien.