...

Meer dan 1.968 apothekers uit (middel)grote ziekenhuizen hebben aan de enquête deelgenomen. De resultaten zijn onlangs in het American Journal of Health-System Pharmacy verschenen. Daaruit blijkt dat de integratie en invloed van die ziekenhuisapothekers op het medicatiebeleid op volle kruissnelheid zit en door de specialisten bijzonder geapprecieerd worden.