...

Eerst was er discussie over de maatregel op zich. Iedereen is verplicht om ten allen tijde één gebruiksklare alcoholtester in de auto te hebben. Wat in de praktijk betekent dat je er altijd twee moet hebben om niet plotseling, na een controle, zonder test te zitten. Aangezien de tests een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, betekent dit dat alleen al de Franse auto's jaarlijks goed zijn voor maar liefst 80 miljoen ethylotests, goed voor de vuilnisbak. En daar ligt nu het probleem, zo stelt de Franse milieuorganisatie Robin des Bois. "Elke test bevat kaliumdichromaat, een kankerverwekkende, chemische stof die zeer toxisch is en huid en ogen kan aantasten. Kaliumdichromaat is bovendien erg schadelijk als het in water terechtkomt." Als de ethylotests bovendien in de verbrandingsoven belanden, komt bij verbranding chroom vrij, goed voor 120 kilogram per jaar. "De Franse wetgever heeft nergens voorzien wat er met de gebruikte en vervallen tests moet gebeuren", zegt de milieuorganisatie. "Meer nog, de grootste fabrikant van alcoholtests raadt de consument gewoon aan om de apparaatjes in de vuilnisbak te gooien." De vereniging richt zich nu tot de overheid om een eigen vernietigingsplan op te stellen, gefinancierd door de fabrikanten van ethylotests. Op korte termijn zou men de burger ook kunnen aansporen om de gebruikte en vervallen toestellen bij het klein gevaarlijk afval (KGA) of bij medisch afval onder te brengen zodat ze zonder risico's kunnen vernietigd worden. De chemische nijverheid in de Frankrijk is alvast niet doof voor de argumenten van de milieuorganisatie. "Vroeger waren die tests geen probleem, ze werden alleen door politie en gendarmerie gebruikt. Nu is dat anders. Wij raden mensen nu ook aan om de tests niet in het handschoenenkastje te bewaren, maar wel in de koffer. Die toestellen kunnen beter niet in kindermondjes terechtkomen." Jim.fr