...

Sinds het uitbarsten van de Mediatoraffaire in Frankrijk is de medische wereld er een beetje uit zijn evenwicht en de verschillende actoren maken zich meer dan ongerust over de toekomst. Die zou voor elk van hen wel eens veel minder rooskleurig kunnen zijn. Nog voor de nationale Assemblée zich terugtrekt om de volledige herziening van de Franse gezondheidszorg af te werken, hebben alle betrokken partijen hun teksten herzien en hebben ze aan de autoriteiten hun meest overtuigende pleidooien overgemaakt. Pistes De 'Entreprises du Médicament (LEEM)', de Franse zustervereniging van onze pharma.be, heeft dan ook niet geaarzeld om haar volledige steun aan de Assemblée toe te zeggen als het gaat om maatregelen die de veiligheid van de patiënt bevorderen. Ze gaat ook helemaal akkoord met een veel grotere transparantie over de belangen die zouden kunnen meespelen in de relatie tussen verschillende partijen binnen de gezondheidszorg. Als teken van goede wil, heeft de LEEM ook de oprichting van een soort comité 'déontovigilance' aangekondigd. Dat is vergelijkbaar met onze Mdeon, maar gaat nog een stap verder aangezien het disciplinaire maatregelen kan opleggen aan bedrijven die 'de goede praktijken' niet volgen. Maar de LEEM aarzelt ook niet om een aantal heikele punten aan te kaarten. Volgens de farmasector bedreigen een aantal maatregelen de vrije toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen. Ze zouden ook een impact hebben op de tewerkstelling en de competitiviteit in de Franse farmaceutische sector. Bovenaan het lijstje ergernissen staat de te verwachten verhoogde fiscale druk op de farma-industrie en de nieuwe regels voor de artsenbezoekers. Volgens de vertegenwoordigers van de farma zullen die regeltjes tot gevolg hebben dat de verspreiding van de innovatieve middelen zal getemperd worden, dat er minder feedback zal zijn qua farmacovigilantie, dat duizenden banen bedreigd worden en dat er een breuk zal zijn met de Europese praktijk en dat terwijl er al zoveel omkadering is en de farma nu al slachtoffer is van een gevoelige vermindering van effectieven. Onverwachte dingetjes Eigenlijk is er dus niets nieuw in wat de LEEM nu vooropstelt. Veel gedurfder - om niet te zeggen brutaal - is het voorstel dat door een vertegenwoordiger van de politiek rechtse partij UMP wordt gelanceerd. Jacques Domergue reageerde ermee op het laatste rapport van het Franse Rekenhof dat stelt dat de Fransen uitzonderlijk grote geneesmiddelengebruikers zijn. De volksvertegenwoordiger heeft daarop niet geaarzeld om een systeem op punt te stellen waarbij de geneesheer beloond wordt als een consultatie niet eindigt met een voorschriftenbriefje...