...

Alleen patiënten die zich een duurdere restitutiepolis kunnen veroorloven, zullen nog vrije keuze hebben. Wie een basispolis heeft, zal de arts of het ziekenhuis moeten consulteren die zijn verzekeraar hem heeft aangeraden. Daar waar de verzekeraars in Nederland nu al beslissen welke geneesmiddelen terugbetaald worden, zouden die volgens het plan-Schippers binnenkort ook mogen bepalen naar welke arts of welk ziekenhuis de patiënt mag. Meer nog: de patiënt zou zelfs niet weten waarom de verzekeraar die bepaalde arts of dat bepaald ziekenhuis heeft gekozen.