...

Maar elk nadeel kan ook een voordeel betekenen. Dat hadden onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de KU Leuven en het UZ Leuven al heel snel door. Een team onder de leiding van professor Buy Boeckxstaens en Adrian Liston grepen het incident aan om de lange-termijngevolgen van dit soort blootstelling te bestuderen. Het onderzoeksrapport is nu in het toonaangevens medisch vaktijdschrift Gut gepubliceerd.Adrian Liston (VIB/KU Leuven): "De drinkwatervervuiling in Schelle en Hemiksem bood ons de kans om te experimenteren op een schaal die zelden gezien is in wetenschappelijk medisch onderzoek. We volgden de patiënten vanaf het moment van de initiële besmetting tot een jaar erna. Dit liet ons toe na te gaan welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van complicaties op langere termijn."Angst en depressie beïnvloeden het immuunsysteem De onderzoekers ontdekten dat personen die voorafgaand aan het incident angstig of depressief waren over het algemeen ernstigere gastro-intestinale klachten ontwikkelden. Daarnaast vertoonde deze groep een jaar na de uitbraak een verhoogd risico op het ontwikkelen van prikkelbare-darmsyndroom, gepaard aan periodieke buikkrampen, diarree of constipatie.Guy Boeckxstaens (UZ Leuven/KU Leuven): "Mensen die lijden aan prikkelbare-darmsyndroom hebben chronisch last van buikpijn en spijsverteringsproblemen. Hoewel het een veelvoorkomende aandoening is, met een grote socio-economische impact, is er tot op vandaag nog maar weinig geweten over de oorzaken. Ons onderzoek wees uit dat angst of depressie het immuunsysteem beïnvloeden en mensen vatbaarder maken voor gastro-intestinale infecties. Deze kunnen op hun beurt leiden tot ernstigere symptomen en - uiteindelijk - chronisch prikkelbare-darmsyndroom."Psychologische factoren in acht nemen bij preventie De onderzoeksresultaten werpen een nieuwe licht op de oorzaken van prikkelbare-darmsyndroom en het verband tussen psychologische factoren en het immuunsysteem.Adrian Liston (VIB/KU Leuven): "Onze gegevens benadrukken nog maar eens het belang van geestelijke gezondheidszorg en sociale bijstand. Gezondheidsproblemen, maatschappelijke problemen en economische uitdagingen zijn onderling verweven. Als we thema's als depressie en angst uit de weg gaan, zal onze gezondheidszorg hier op termijn de rekening voor betalen."