...

Het doel van deze maatregel is om de overconsumptie van antibiotica in België en de ontwikkeling van resistentie die hieruit voortvloeit, tegen te gaan. Dat door het inadequaat gebruik ervan te beperken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om deze antibiotica te gebruiken in omstandigheden waarin dat noodzakelijk is. Over welke geneesmiddelen gaat het? Het gaat over geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen (antibiotica) en meerbepaald de (fluoro)chinolonen. De betrokken geneesmiddelen worden via de mond toegediend, worden terugbetaald in de open officina apotheek en bevatten één van volgende actieve bestanddelen:Welke voorwaarden wijzigen ? De ziekteverzekering blijft de antibiotica terugbetalen die tot de klasse van de chinolonen behoren, maar vanaf 1 mei 2018 wordt deze terugbetaling beperkt tot volgende infecties of omstandigheden: Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker?Opdat uw patiënt vanaf 1 mei 2018 kan genieten van de terugbetaling van de chinolone die door zijn arts werd voorgeschreven, moet u nagaan of: ofWat zijn de gevolgen voor de patiënt? Geen.Wat zijn de gevolgen voor de arts?Opdat de patiënt vanaf 1 mei 2018 kan genieten van de terugbetaling van de chinolone dat de arts voorschrijft, kan hij:ofAangezien de ziekteverzekering de chinolonen voortaan enkel terugbetaalt bij welomschreven infecties of omstandigheden, moet u in het medisch dossier van uw patiënt, de elementen bewaren die aantonen dat alle vergoedingsvoorwaarden vervuld zijn. U moet deze elementen ter beschikking houden van de adviserend arts van het ziekenfonds.Waarom deze wijziging? De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen heeft de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde antibiotica herzien, waaronder de klasse van de (fluoro)chinolonen. Deze herziening gebeurde op vraag van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.Deze wijziging van de vergoedingsvoorwaarden kadert in een algemene aanpak ter verbetering van de volksgezondheid. Deze aanpak richt zich op de overconsumptie van antibiotica in België en de ontwikkeling van resistentie die hieruit voortvloeit.België bevindt zich immers onder de landen waar het hoogste verbruik van antibiotica wordt geregistreerd. Dit is een gevaarlijke situatie aangezien de stijgende resistentie van bacteriën aan antibiotica vaker gezien wordt in landen die een groot antibioticaverbruik kennen. Het is dus absoluut noodzakelijk om de beste omstandigheden voor het voorschrijven van antibiotica aan te moedigen. Deze wijziging van de vergoedingsvoorwaarden van de (fluoro)chinolonen is een essentiële stap binnen deze globale aanpak.