...

Vorsers van het Institut Pasteur in Frankrijk onderzochten historische Salmonella-bacteriën. Zij tonen aan dat er al ampicilline-resistente bacteriën waren voordat dit antibioticum gebruikt werd in de behandeling van infecties bij mensen. Ampicilline, een afgeleide van penicilline, is vandaag één van de meest gebruikte antibiotica. In de jaren '50 en '60 was het in de Verenigde Staten en Europa gebruikelijk om lage dosissen penicilline aan veevoer toe te voegen om infecties te voorkomen. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde schreven een Lancet Infectious Diseases-commentaar ter begeleiding van de Franse studie. Hierin wijzen Sandra Van Puyvelde, Stijn Deborggraeve en Jan Jacobs op het feit dat er bij vleesproductie, voornamelijk in opkomende economieën in het Zuiden, nog steeds veel preventieve antibiotica worden gebruikt. Zelfs bij lage dosis en korte duur is de aanwezigheid van antibiotica in de omgeving voldoende om bacteriën tot resistentievorming aan te zetten. De Vlaamse onderzoekers benadrukken daarom het belang van een "One Health"-aanpak in de bestrijding van antibioticaresistentie, omdat mens, dier en leefomgeving nauw met elkaar verbonden zijn.