Stap 1 Opstart

...

Farmad informeert als een patiënt de inclusiecriteria heeft bereikt om huisapotheker te wordenInformeren van de patiënt (informatiefolder)Nagaan als geïnformeerde toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens (eHealth Consent) is geactiveerd. Indien niet : uitleggen en activerenNagaan of de prestatie huisapotheker nergens anders werd volstrekt (CNKi huisapotheker in het GFD).Vraag aan de patiënt om het invulblad in te vullen (zie bijlage 1) : welke medicatie neem je en wanneer.Zodra de inclusiecriteria zijn bereikt, open je een patiëntendossier.In het patiëntendossier zitten de volgende documenten en informatie :Formulier eHealth consent (indien je dit in de apotheek hebt opengesteld)Overeenkomst huisapothekerChecklistDoor de klant ingevuld medicatieschemaResultaten van de Delphi check, genoteerd op de achterkant van het ingevuld medicatiebladHet medicatieschemaAls het door de klant ingevuld medicatieschema binnenkomt, overloop je het schema met de patiënt. Open het GFD zodat je alle medicatie ziet, overloop de innamemomenten : voor-tijdens-na het eten. Bevestig de checklist aan het ingevuld medicatieschema. Vink elke keer aan als je een taak hebt volbracht. Breng dit patiëntendossier alfabetische in de A4 map 'huisapotheker'.Op basis van het farmaceutisch dossier (FD) en het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) van de patiëntOp basis van de therapeutische intentie (voorschrift)Na het verstrekken van de basis farmaceutische zorg (validatie van het voorschrift of de vraag van de patiënt) vraag aan de patiënt om de innamemomenten te specifiëren : voor-bij-na het eten, hoeveel voor het eten ?Na controle van de medicatie via Delphi. Interacties noteren op de achterkant van het invulblad. Interacties bespreken met de rest van het team en indien nodig de interacties bespreken met de arts.Noteer 'medicatieschema klaar' in de patiëntenfiche van Farmad.Uitleggen en overhandigen van het medicatieschema aan de patiënt.Vermeld dat de laatste stand van zaken steeds via de website van www.apotheekbollen.be kan bekeken worden als je inlogt.Laad het medicatieschema op naar Vitalink.Plaats het medicatieschema op de beveiligde reserveringswebsite www.apotheekbollen.be bij de fiche van de patiënt : actuele versie van het medicatieschema makkelijk digitaal te raadplegen via laptop, tablet en/of smartphone (datum en uur van uploaden wordt getoond).De patiënt moet voorafgaandelijk zich registreren als klant op de website van de apotheek of de apotheker kan de patiënt registreren en de logingegevens doormailen naar de patiënt.De apotheker kan per patiënt op de pagina van de klantgegevens een medicatieschema opladen:Medicatieschema in Farmad opslaan als PDF documentVanop de apotheek-website bij de betrokken patiënt deze PDF opladenEnkel als alle punten zijn aangevinkt op de checklist moet je het patiëntendossier klasseren in de map 'huisapotheker klaar'.Raadpleeg het FD en het GFD bij elke aflevering.Registreer systematisch:Alle afgeleverde geneesmiddelenAfgeleverde gezondheidsproducten (indien pertinent)Alle farmaceutische prestaties en andere nuttige informatie voor de farmaceutische opvolgingPas het medicatieschema aan bij elke wijziging van de behandeling (aanpassing posologie, nieuw geneesmiddel inclusief OTC, verandering of stopzetting van een geneesmiddel...) en overhandig dit nieuwe schema aan de patiënt. Laat weten aan de patiënt dat de laatste versie op de website staat als hij inlogt. Laad het nieuwe schema op naar Vitalink en maak het beschikbaar voor de patiënt op de website www.apotheekbollen.be als deze inlogt.begeleid de patiënt bij het goed gebruik van geneesmiddelen en aanbieden van een prestatie Voortgezette Farmaceutische Zorg (Begeleidingsgesprek GGG-GGG-astma)Neem indien nodig contact op met de andere zorgverstrekkers van de patiëntBekijk 1 x per jaar het medicatieschema in Farmad en controleer of het vitalink schema en het lokale medicatieschema dezelfde informatie bevatten. Stuur een mail naar de patiënt met de vraag om zijn medicatieschema na te kijken. Registreer de opvolging in de checklist.