...

De reden waarom het verboden is, klinkt voor ons - Belgen - behoorlijk bizar en is een duidelijk bewijs dat er over de plas wantrouwen bestaat tegenover apothekers. Volgens de overheid zou het immers veel te verleidelijk zijn voor de apotheker om teruggebrachte geneesmiddelen letterlijk opnieuw aan de man te brengen. Dat mag niet, maar sommige apothekers zouden dat wel doen. Dus blijft de huidige gang van zaken van kracht. Op dit moment hebben Amerikaanse patiënten drie mogelijkheden. Ze kunnen wachten op de jaarlijkse nationale inzameldag (die echter meer tweejaarlijks dan jaarlijks wordt georganiseerd), ze kunnen de geneesmiddelen afleveren op het politiekantoor of ze kunnen ze simpelweg in de vuilnisbak gooien. www.pw.nl