...

Dat zegt toch de Orde der Apothekers die er een memo over verspreidt. Volgens de Orde is elke apotheker verplicht om zijn rol tijdens de wachtdiensten volledig te vervullen. "De wachtdienst wordt georganiseerd om de continuïteit van de zorg te verzekeren: de apotheker in een apotheek met wachtdienst moet in staat zijn aan de vraag van de patiënt te voldoen en de geneesmiddelen af te leveren buiten de gewone openingsuren van de apotheek", zegt de Orde. De apotheker heeft dat ook goed begrepen... maar niet wanneer het gaat om de sluitingsuren over de middag. Als een apotheker die niet van wacht is normaal gezien over de middag gesloten is, dan moet de apotheker van wacht alle oproepen kunnen beantwoorden. Het behoud van de wachtdienst door een wachtloket is dus het verplichte minimum voor een effectieve continuïteit van de zorgen tijdens de middaguren.