Het project

...

Ter voorbereiding op de invoering van het begrip huisapotheker (HA) werden de doelstellingen opgelijst:1. het recht op minimale farmaceutische zorg moet voor iedere patiënt gewaarborgd zijn2. controle op correctheid van de medicatiefiches van 'HA-patiënten moet snel en overzichtelijk zijn3. er moet ruimte zijn voor specifieke, doelgerichte acties i.v.m. farmaceutische zorgIn juli '17 in teamverband de controleerbare parameters opgelijst voor de minimale FZ: 1. Een gesprek omtrent de posologie bij elke eerste aflevering; 2. dosiswijzigingen moeten herkend en besproken worden met de patiënt of betrokkene; 3. het risico op dubbelmedicatie moet onderschept en 4. ernstige interacties moeten op het moment van afleveren behandeld worden, 5. net als elke tweede aflevering.Bij e-recipe's zijn nog meer doorgedreven controles mogelijk: 6. Indien een alternatief werd afgeleverd, kloppen dan molecule en dosis nog? 7. Werd de posologie van de arts correct vertaald naar het posologielabel? Volgens het principe 'niet geregistreerd is niet gedetecteerd' werd in september '17 een farmaceutische zorg-alarm ontwikkeld. Op het moment van aflevering worden deze 7 kwaliteitsparameters automatisch geregistreerd. Bij afwijken van één parameter worden de apothekers onmiddellijk op de hoogte gebracht.Concreet weerklinkt een discreet geluidssignaal wanneer bijvoorbeeld een medewerker een Amlodipine 5 mg aflevert terwijl de historiek uit Amlor 10 bestaat en deze dosiswijziging niet opgemerkt en dus niet besproken werd (voorbeeld parameter 2). Of bij afprinten van een posologie "1 tablet per dag" terwijl het e-recipe "0,5 per dag" vermeldt (voorbeeld parameter 7).Sinds december '17 ziet de apotheker bij de avondcontrole een overzicht van de HA-patiënten van die dag:Welke administratieve gegevens ontbreken nog? ID-lezing, activering GFD, telefoonnummer, Vitalink, ...Welke medicatie is 'actief' maar staat nog niet in het schema? Welke medicatie moet eventueel in het schema stopgezet worden of kent slechte therapietrouw? Voorlopig gebaseerd op afleveringen in de eigen apotheek.Elektronisch posologie-onderzoek: komen posologie van medicatieschema, posologielabels en e-recipe overeen?De posologieën verschijnen in 3 kolommen, opmerkelijke verschillen worden automatisch uitgelichtControle van alle schema's tegelijk is mogelijk op moleculeniveau en op ATC-klasse. Staat bv. in elk schema bij thyroxines "vóór het ontbijt?" Of: roep alle schema's met antibiotica/antimycotica/cortico's in chronisch gebruik op. Of: alle digoxines met posologie 2 of meer per dag. Of: alle gevallen waarbij 2 x hetzelfde molecule met dezelfde dosis actief staat. Of alle vorige samen. Op die manier kunnen risicovolle situaties opgespoord worden.Naar aanleiding van een kijkstage in oktober '17 werd een algemeen instrument ontwikkeld waarmee patiënten- en geneesmiddelengroepen bestudeerd kunnen worden. De voorbeelden van de kijkstage waren osteoporose en NSAID.Ter voorbereiding op een actie omtrent osteoporose in januari '18, werden alle patiënten met hoger risico zonder bijhorende preventie of behandeling opgespoord. Het instrument gebruikte enkele FRAX-criteria: leeftijd, geslacht en comorbiditeit o.b.v. medicatie (langdurige cortico's, insulines en tabagisme). Bij de geselecteerde patiënten werd automatisch een melding gevoegd om informatie te verstrekken over het belang van beweging, van extra calcium en vitamine D en hun natuurlijke bronnen. Een bijhorende flyer met eigen CNK dient als registratiemiddel. Bij dit onderzoek kwam ook aan het licht dat er toch een groep patiënten is waarbij een magistrale bereiding met calcium niet vergezeld gaat van een bijhorend vitamine D preparaat. Bij deze patiënten werd automatisch een aangepast bericht (pop-up) in de patiëntenfiche gevoegd. Eens alle parameters ingesteld, kan een dergelijke actie makkelijk en vrijwel kostenloos periodiek herhaald worden. Zowel registratie van geleverde farmaceutische zorg als opvolging van het effect ervan gebeuren automatisch. Het percentage HA-patiënten geselcteerd voor deze actie bedraagt 74%.Elk apotheekteam bestaat uit mensen met eigen visie en manier van werken. Toch heeft elke patiënt recht op een min of meer uniforme, minimale farmaceutische zorg. Softwarematige ondersteuning van elke medewerker op het moment van aflevering kan hierop een bijkomende garantie bieden. Door verstandig gebruik te maken van elektronische gegevens kan de opdracht als huisapotheek een plaats krijgen binnen de dagelijkse werking van de apotheek. De apotheker - en niet de computer - behoudt het overzicht en blijft het kritische middelpunt temidden van de informatiestroom.Tenslotte kan doelgerichte gegevensverwerking bepaalde opportuniteiten in de farmaceutische zorg aan het licht brengen (vooral bij HA-patiënten?) die dan weer op gestructureerde manier kunnen aangepakt worden.