...

Het is waanzinnig moeilijk om in België aan gegevens te geraken over het (genees)middelenmisbruik bij apothekers. De gevallen worden immers niet geregistreerd en zelfs bij de Orde heeft men amper weet van apothekers die ooit zijn aangeklaagd. In Nederland is er wel onderzoek naar gedaan, alhoewel ook dat maar zeer beperkt was. Meer nog: bij een meldpunt voor artsen en apothekers die misbruik maken van middelen, komen de aanmeldingen van apothekers zo zelden voor dat er geen rekening mee wordt gehouden.