...

De wet is duidelijk: alle liften moesten tegen december 2016 gemoderniseerd worden met ofwel een liftdeur die met de lift mee daalt of stijgt ofwel met een sensor die de lift doet stilvallen van zodra het elektronisch gordijn wordt doorbroken. Toen het ongeval gebeurde had de apothekeres in principe nog vier maanden om de lift in orde te brengen.Maar de krijgsauditeur zag het anders. De verplichting om liften die tussen 1958 en 1994 geïnstalleerd waren, moesten gemoderniseerd worden dateert al van 2003 en de apothekeres had geen risico-analyse laten uitvoeren waardoor ze haar werknemers een totaal ongeschikt arbeidsmiddel had laten gebruiken. Bovendien was er een keuringsrapport die de lift ongeschikt verklaarde waardoor hij buiten dienst had moeten worden gesteld.De apothekeres moet zich nu verantwoorden voor 'diverse inbreuken op de wet tot bescherming van het welzijn van werknemers in samenhang met onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg', stelt het arbeidsauditoraat. Deze pijnlijke zaak wordt op 3 januari ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent.