...

We schrijven vrijdag 7 februari. Door technische problemen bij de CM konden apothekers de verzekerbaarheid van patiënten bij de CM via MyCareNet niet meer controleren. Bijna 24 uur duurde het vooraleer de storing was opgelost. Voor de CM was het duidelijk: mooi het gele klevertje aanvaarden en klaar is Kees. Maar dat gele klevertje garandeert de verzekerbaarheid niet. Onder meer KLAV heeft heftig gereageerd op de storing en de communicatie daarrond. Temeer omdat het de eerste keer is dat de consequenties van een computerstoring echt duidelijk zijn. KLAV dringt dan ook aan op een sluitend noodscenario waardoor apothekers bij onbeschikbaarheid van een of andere databank de derdebetalersregeling mag doorvoeren mét een betalingsgarantie. "Noch de apotheker, noch de patiënt mag de dupe zijn van een faling van het systeem", vindt KLAV. "Wij kunnen niet begrijpen dat MyCareNet als unieke bron van verzekerbaarheidsgegevens werd geïmplementeerd zonder een waterdichte noodprocedure." KLAV is ook niet te spreken over de communicatie van de CM. Die liet uitschijnen dat het probleem bij de apothekers lag. KLAV vraagt aan de CM een recht van antwoord in de communicatie en een rechtszetting van de foutieve informatie naar de CM-leden toe.