...

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van het Belgische Test-Aankoop. Zij wilde niet alleen weten of er een verschil is in de manier waarop apothekers en drogisten ibuprofen aan hun patiënten verkopen, maar ook of ze in staat zijn risicovol medicijnengebruik te vermijden. Om duidelijk te zijn, in Nederland zijn drie categorieën geneesmiddelen: enkel te koop bij de apotheker, enkel te koop bij de drogist of de apotheker en overal te koop. Hartpatiënt Om het verhaal te resumeren: een hartpatiënt die carbasalaatcalcium neemt, trok naar de apotheek of de drogist om ibuprofen. Voor alle duidelijkheid: carbasalaatcalcium is specifiek Nederlands, vergelijkbaar gebruikt zoals acetylsalicyl- en ascorbinezuur hier. De resultaten liegen er niet om. Een eerste vaststelling is erg belangrijk: 22 van de 30 bezochte apothekers vragen spontaan of de patiënt ook andere geneesmiddelen gebruikt. Bij de drogisten is dat slechts drie op de 30. Dat wil zeggen dat bijna drie op de tien patiënten van bij de apotheker en negen op de tien patiënten van bij de drogist naar huis zouden zijn vertrokken met geneesmiddelen die een risico voor hun gezondheid vormen. Maar dat gebeurde niet. De patiënt vroeg zelf verder en gaf eigenlijk de pap in de mond door zich 'spontaan' af te vragen of die ibuprofen wel samengaat met de medicijnen die hij nu al gebruikt. Desnoods ging hij nog een stapje verder en preciseerde hij 'spontaan' dat hij hartpatiënt was. Belabberd De uiteindelijke resultaten zijn opmerkelijk. Want de drogisten scoren in de eerste fase meer dan belabberd. De apothekers deden het veel beter en dat komt omdat het 'draaiboek' waarmee alle Nederlandse apothekers werken, standaard oplegt dat de apotheker in dit geval moet vragen naar het eventuele gebruik van andere geneesmiddelen. Verantwoording Als het dan gaat om de verantwoording waarom ze ibuprofen niet meegeven, schat een op de drie apothekers het probleem correct in. Een op de drie geeft het niet mee omdat het maaglast kan veroorzaken en een op de drie geeft het middel niet mee om een totaal foute reden (het zou elkaars werking versterken). Bij de drogisten liggen de percentages van de foute redenen nog hoger. Consumentenbond De consumentenbond vindt dat er meer aandacht moet zijn voor die interacties en dat de consument op zijn apotheker en zijn drogist moet kunnen vertrouwen. De Nederlandse apothekersvereniging (KPMP) is redelijk tevreden met de resultaten en wijt de tekortkomingen aan het feit dat sommige apothekers niet op de hoogte zijn van de recente studies die het samengebruik van beide geneesmiddelen afraden. De vertegenwoordiger van de drogisterijen vindt het al positief dat zoveel drogisten naar de huisarts of eigen apotheker doorverwijzen, al vindt hij wel dat ook drogisten het reguliere draaiboek (de zogenaamde kassacheck waarbij de drogist informeert of de klant meer informatie wenst) consciëntieus moeten volgen.