...

Als we gaan kijken naar het gebruik ervan, zijn er wel verschillen tussen de verschillende beroepsgroepen. Zo is het duidelijk dat de specialisten er het meest gebruik van maken. In de eerste plaats om hun mailbox te consulteren (83 %). De apotheker doet dat ook, maar minder (66 %). Voor de huisarts is het consulteren van zijn mails de minst goede reden om zich een smartphone aan te passen. De huisarts gebruikt het hebbeding vooral om op internet te gaan surfen (67 %), wat ook de apotheker doet (70 %). Het is opnieuw de specialist die het meest op internet gaat zoeken via zijn smartphone (80 %). De drie beroepsgroepen gebruiken hun mobieltje ook om medische informatie op te gaan zoeken. Daar scoren de huisartsen weer net iets hoger dan de andere beroepsgroepen (49 % bij huisartsen, tegenover 40 % bij apothekers en 47 % bij specialisten).