...

Er komt maar geen einde aan de aanvallen en verdedigingen in deze bijna onuitputtelijke en eindeloze strijd. De laatste slag is echter klaar en duidelijk door de apothekers binnengehaald. Op 27 april jongstleden heeft het Hof van Cassatie een duidelijke uitspraak gedaan: de parafarmacieën van de groep Leclerc zijn wel degelijk een concurrent van de huidige officina's. Deze uitspraak doet eerdere uitspraken door het hof van beroep van Colmar - die de groep Leclerc in het grote gelijk stelde - teniet. Ter herinnering: het waren drie groepen apothekers (Univers pharmacie, DirectLabo en UDGPO) die besloten hadden om Leclerc voor de rechter te dagen vanwege oneerlijke concurrentie. Leclerc afficheerde immers de prijs van de geneesmiddelen. "Onze strijd is nog niet gestreden, maar deze uitspraak is een mooie overwinning voor het beroep: Leclerc mag niet langer onder de dekmantel van de openheid van een publiek debat op de rug van de apothekers publiciteit maken voor zijn merken", stellen de apothekers die nu gewonnen hebben. Het vervolg van de saga laat zich raden: de zaak wordt teruggestuurd naar het hof van beroep van Colmar die de beslissing van het Hof van Cassatie wel moet volgen en dus een uitspraak ten voordele van de apothekers moet doen.