Klassiek zijn het hoogbejaarden die bezwijken aan complicaties van griep. Maar vorig jaar zagen de experts van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV, opgenomen in Sciensano) in de week van 26 februari tot 4 maart een oversterfte in àlle leeftijdsgroepen, ook jonge mensen. Pas in de week van 5 tot 11 maart heeft de griepepidemie in 2017 zijn piek bereikt.

De griepepidemie is vorig jaar vooral laat gekomen en ze heeft een behoorlijk lange aanloop gekend om dan bruusk af te breken (zie grafiek). Een gemiddeld griepseizoen duurt maximum 9 weken. Vorig jaar waren dat er 15.

Wanneer is er een griepepidemie?

De epidemische drempel is het minimum aantal huisartsconsultaties voor griepachtige klachten per 100.000 inwoners per week dat nodig is om officieel van een epidemie te kunnen spreken. Het Europees centrum voor ziektepreventie - en bestrijding (ECDC) berekent elk jaar opnieuw de epidemische drempel voor elk land op grond van de cijfers van de laatste vijf jaar. Vorig jaar lag de drempel op 141 consultaties /100.000 inwoners.

De epidemie begint van zodra de epidemische drempel twee weken na elkaar bereikt/overschreden wordt in het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en er minstens 20 procent van de door Sciensano geanalyseerde virale stalen positief zijn voor het griepvirus. De epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties omwille van griepklachten terug onder de epidemische drempel duikt.

Preventie

Natuurlijk kun je je een paar maanden opsluiten en elk menselijk contact vermijden... Vaccineren is echter praktischer en doeltreffender. De vaccinatiegraad is niet slecht in België, maar bereikt nog lang niet het niveau dat de WHO heeft vooropgesteld. Veel mensen stellen het zonder bescherming omdat ze het belang er niet van inzien of omdat ze onvoldoende betrouwbare informatie krijgen. De vaccinatiegraad kan dus beter, zeker bij risicopersonen. Het is precies daar waar de apotheker een plaats kan krijgen.

Vaccineren is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet duur. Voor mensen die tot een risicogroep behoren - zoals zwangere vrouwen en hoogbejaarden - is de vaccinatie zelfs vrijwel gratis, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Vorig jaar nog klonk de klacht dat veel te weinig kinderen met diabetes gevaccineerd waren, terwijl zij wel tot een risicogroep behoren.

Vaccineren tegen griep is aangewezen vanaf midden oktober en zeker twee weken voor de jaarlijkse epidemie, die gewoonlijk in februari plaatsvindt. Tussen haakjes: vorig jaar heeft het griepseizoen opvallend lang geduurd en woedde die nog altijd heel sterk in maart. De positieve resultaten van vorig jaar hebben de apothekers ertoe aangezet om ook dit jaar een sensibiliseringscampagne in de apotheek te lanceren. Doel: een gevoelige verbetering van de vaccinatiegraad tegen griep en pneumokokken. De doelgroepen voor die twee vaccinaties overlappen elkaar grotendeels en dus willen de apothekers opnieuw twee vliegen in één klap slaan door ouderen en kwetsbare personen te sensibiliseren over het belang om zich te beschermen tegen pneumokokkeninfecties. De meeste ziekenfondsen betalen het vaccin gedeeltelijk terug.

Apothekers willen tijdens deze campagne het beeld van vaccinatie bij de apotheekbezoekers op een correcte manier bijsturen en actief kwatsbare groepen aansporen tot vaccinatie.

Klassiek zijn het hoogbejaarden die bezwijken aan complicaties van griep. Maar vorig jaar zagen de experts van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV, opgenomen in Sciensano) in de week van 26 februari tot 4 maart een oversterfte in àlle leeftijdsgroepen, ook jonge mensen. Pas in de week van 5 tot 11 maart heeft de griepepidemie in 2017 zijn piek bereikt.De griepepidemie is vorig jaar vooral laat gekomen en ze heeft een behoorlijk lange aanloop gekend om dan bruusk af te breken (zie grafiek). Een gemiddeld griepseizoen duurt maximum 9 weken. Vorig jaar waren dat er 15.De epidemische drempel is het minimum aantal huisartsconsultaties voor griepachtige klachten per 100.000 inwoners per week dat nodig is om officieel van een epidemie te kunnen spreken. Het Europees centrum voor ziektepreventie - en bestrijding (ECDC) berekent elk jaar opnieuw de epidemische drempel voor elk land op grond van de cijfers van de laatste vijf jaar. Vorig jaar lag de drempel op 141 consultaties /100.000 inwoners.De epidemie begint van zodra de epidemische drempel twee weken na elkaar bereikt/overschreden wordt in het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en er minstens 20 procent van de door Sciensano geanalyseerde virale stalen positief zijn voor het griepvirus. De epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties omwille van griepklachten terug onder de epidemische drempel duikt.Natuurlijk kun je je een paar maanden opsluiten en elk menselijk contact vermijden... Vaccineren is echter praktischer en doeltreffender. De vaccinatiegraad is niet slecht in België, maar bereikt nog lang niet het niveau dat de WHO heeft vooropgesteld. Veel mensen stellen het zonder bescherming omdat ze het belang er niet van inzien of omdat ze onvoldoende betrouwbare informatie krijgen. De vaccinatiegraad kan dus beter, zeker bij risicopersonen. Het is precies daar waar de apotheker een plaats kan krijgen.Vaccineren is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet duur. Voor mensen die tot een risicogroep behoren - zoals zwangere vrouwen en hoogbejaarden - is de vaccinatie zelfs vrijwel gratis, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Vorig jaar nog klonk de klacht dat veel te weinig kinderen met diabetes gevaccineerd waren, terwijl zij wel tot een risicogroep behoren.Vaccineren tegen griep is aangewezen vanaf midden oktober en zeker twee weken voor de jaarlijkse epidemie, die gewoonlijk in februari plaatsvindt. Tussen haakjes: vorig jaar heeft het griepseizoen opvallend lang geduurd en woedde die nog altijd heel sterk in maart. De positieve resultaten van vorig jaar hebben de apothekers ertoe aangezet om ook dit jaar een sensibiliseringscampagne in de apotheek te lanceren. Doel: een gevoelige verbetering van de vaccinatiegraad tegen griep en pneumokokken. De doelgroepen voor die twee vaccinaties overlappen elkaar grotendeels en dus willen de apothekers opnieuw twee vliegen in één klap slaan door ouderen en kwetsbare personen te sensibiliseren over het belang om zich te beschermen tegen pneumokokkeninfecties. De meeste ziekenfondsen betalen het vaccin gedeeltelijk terug.Apothekers willen tijdens deze campagne het beeld van vaccinatie bij de apotheekbezoekers op een correcte manier bijsturen en actief kwatsbare groepen aansporen tot vaccinatie.