...

Bij de artsen is het eenvoudig: je volgt les en je krijgt punten die financieel gehonoreerd worden. Bij de apothekers was er tot nog toe geen verplichting om lessen te volgen. Vele apothekers deden dat al, maar net diegenen die er het meeste baat bij zouden hebben, daagden nooit op. In ons land was het tot nog toe perfect mogelijk om als 65-jarige apotheker een apotheek open te houden met de wetenschappelijke kennis en kunde van 40 jaar geleden. Mysterie shoppers Was er al een hele tijd sprake van een hervorming in die richting, dan gaven de mystery shoppers van Test-Aankoop de definitieve duw in de rug. Zonder enige vorm van bevraging gaf het merendeel van de apothekers twee onverenigbare geneesmiddelen mee. Zelfs IPSA, dat de opleidingen op dit moment organiseert, vond dat ze kennelijk ergens tekort is geschoten. Ze zal dan ook op vrij korte termijn een aangepast programma aanbieden. "Alhoewel wij op een groot aantal leden kunnen rekenen, blijft een minderheid van de apothekers overtuigd dat zij perfect op eigen houtje kunnen bijscholen. Is dat realistisch in een maatschappij waar bijna iedereen tijd tekort heeft? Wie van deze groep gaat 's avonds op zoek naar wetenschappelijk neutrale informatie?" Politiek Ipsa pleit dus zelf voor een vorm van verplichte nascholing, een pleidooi dat nu ook politiek wordt gevolgd. Alleen zijn er nog heel veel discussiepunten. Niet in het minst over de manier waarop de apotheker voor zijn inspanning zal 'vergoed' worden en wat er gebeurt als de apotheker het vertikt om zich bij te scholen. Twee vergaderingen zijn al achter de rug, maar een consensus is er nog niet. Een derde vergadering, die gepland was voor half juli, is uitgesteld tot eind augustus. Het blijft dus nog afwachten maar het ziet er wel naar uit dat de apotheker binnenkort, verplicht, opnieuw naar school moet.