...

De Franstalige apotheker is nog net iéts meer geneigd dan Nederlandstalige apothekers om zijn kinderen overtuigend in de richting van farmacie te duwen (9 % tov 7 %). Al moeten we er meteen aan toevoegen dat 23,6 procent van de apothekers er ook niet tégen zouden zijn. Maar met meer dan zes op de tien apothekers die stellig poneren dat ze hun kinderen niét zouden stimuleren om apotheker te worden, zien we een merkwaardig fenomeen. Tien procent van de Nederlandstalige apothekers en 4,2 procent van de Franstalige apothekers willen zich bovendien niet uitspreken over deze vraag en dat is, voor deze enquête, een opvallend hoog aantal. Crisis De enquête peilde niet naar het waarom van de terughoudendheid. Een korte - en niet representatieve - navraag bij apothekers leerde ons echter wel dat vrijwel alle bevraagde apothekers stelden dat ze deze vraag tien jaar geleden totaal anders zouden hebben beantwoord. De economische situatie is echter veranderd, voor apothekers is alles veel onzekerder geworden en de eisen die aan de apotheker worden gesteld - ook administratief - worden steeds hoger. Beroepstevredenheid Dat antwoord sluit trouwens aan op een andere vraag die in dezelfde enquête werd gesteld en waarin we peilden naar de beroepskeuze. Daar waar 90 procent van de ondervraagden afgestudeerd was als officina-apotheker, stelt slechts 56,3 procent dat ze opnieuw zou kiezen voor deze richting. Het meest opvallende is echter dat bijna 26 procent van de ondervraagden zegt dat hij niet meer zou beginnen aan eender welke apothekersopleiding. Daarbij is het aantal jaren beroepservaring niet doorslaggevend, al ligt de piek van apothekers die er niet meer aan zouden herbeginnen wel bij apothekers met 21 tot 30 jaar ervaring. Daar zou 33,9 procent een andere beroepskeuze maken. Wat opvalt bij de recent afgestudeerde ondervraagden met een praktijkervaring van minder dan 5 jaar, is dat zij weliswaar nog een opleiding farmacie zouden volgen, maar de richting ziekenhuis-apotheker zouden inslaan en niet langer officina-apotheker (20,8 %).