...

De apothekers (en apotheekhoudende huisartsen) moéten geen huisbezoeken doen. Maar apothekers en apotheekhoudende huisartsen die dat willen en die verbonden zijn met de zorgverzekeraar De Friesland kunnen daarvoor kiezen en worden daarvoor betaald. Tot nog toe hebben 29 apothekers en 16 apotheekhoudende huisartsen voor die optie gekozen.