...

"Sinds begin dit jaar zijn we zeer ernstig met de overheid aan het overleggen om tot een Meerjarenkader voor de apothekers te komen. Twee weken geleden nog zei minister De Block dat ze zou wachten met dat Meerjarenkader tot nà de begrotingsronde. We hebben nu gezien tot wat die leidt, en we vinden de maatregelen die de apothekers, en daarmee ook de patiënten, treffen, onaanvaardbaar. Deze begroting maakt meteen een einde aan alle akkoorden die er zijn gemaakt." Eerder al werd duidelijk dat de apotheker in de toekomst een grotere rol zal spelen in de begeleiding van patiënten: medicatiebegeleiding, medicatieschema's, opvolgen van de therapietrouw... "Ook wij zijn er heel hard van overtuigd dat de nadruk bij de apothekers veel meer moet liggen in de begeleiding van de patiënt. Een patiënt die zijn therapie niet goed volgt, hypothekeert daar niet alleen zijn eigen gezondheid mee, maar kost ook heel veel omdat zijn aandoening niet adequaat wordt behandeld en hij dus sneller en vaker in het ziekenhuis terechtkomt. De apotheker - elke apotheker - is er nu van overtuigd dat we die richting moeten uitgaan. Zes jaar geleden al werd onder minister Onkelinx besloten dat de apothekers veel minder inkomsten zouden krijgen uit medicatieverstrekking (de economische marge), en dat het accent zou gaan liggen op medicatiebegeleiding." " Volgend jaar zou er 585 miljoen euro van het budget gezondheidszorg naar de apotheker moeten gaan. Daar wordt nu 5 procent van weggesneden. Die was voorzien voor de indexering van de honoraria en ook bestaande vergoedingen, zoals die voor de geneesmiddelen uit het hoofdstuk IV. Dat zijn geneesmiddelen die niet zomaar mogen afgeleverd worden, maar waar een speciale toestemming voor nodig is. Op termijn zou die 5 procent worden omgezet in ondersteuning voor farmaceutische zorg. Maar net die procenten schrapt de minister nu. Daar waar ze altijd heeft gezegd dat de patiënt op de eerste plaats komt en dat ze niet zou beknibbelen op zijn zorg, neemt ze nu een maatregel die de patiënt rechtstreeks zal raken in zijn gezondheid." Zwaenepoel haalt het voorbeeld van Griekenland aan. Nergens in Europa is de ziekenhuisbacterie zo aanwezig als in Griekenland. Volgens de voorzitter van APB is dat rechtstreeks te wijten aan de besparingen in de gezondheidszorg. "Een derde besparen op gezondheidszorg als de zorgnood net stijgt is al onevenwichtig en onverantwoord", stelt Lieven Zwaenepoel. "De honoraria - niet alleen van de artsen, maar ook van de apothekers - worden grotendeels niet geïndexeerd. Dat zal er onvermijdelijk voor zorgen dat er ook ontslagen zullen vallen in de apotheek want het apotheekpersoneel wordt betaald door de honoraria. Dan ook nog 5 procent schrappen in de vergoedingen voor apothekers is niet alleen een grove woordbreuk maar is bovendien bewust schrappen in de kwaliteit die apothekers aan de patiënt bieden. We zijn verontwaardigd en we nemen dit niet." De apothekersverenigingen plannen dus acties. "We zouden kunnen staken, de derdebetalersregeling negeren, Recip-e boycotten... maar dat doen we alsnog niet. We willen de patiënt betrekken en niet pesten met onze acties... Volgende donderdag is er nog een overlegronde. Als we daar geen consensus vinden, dan zal elke patiënt - en we zien er 500.000 per dag (!) - weten wat Maggie voor hem in petto heeft... Elke apotheker zou de Maggie-poster moeten ophangen en vanaf volgende week zijn er stickers met 'Merci, Maggie!' om op elk doosje te kleven van een geneesmiddel dat door de maatregel duurder wordt."