...

De lokale huisapotheker is de ideale zorgverlener om burgers te sensibiliseren en informeren en bestaande mythes te ontkrachten. Het VAN-netwerk wil tijdens hen Maand van de Preventie daarbij ondersteunen. Huisapothekers zijn immers een betrouwbare bron van informatie en verwijzen door waar nodig, luidt het in een persbericht."De belangrijkste doelstelling van deze campagne is bewustwording creëren bij burgers en doorverwijzen indien nodig. Daartoe worden apothekers opgeleid. Zij zijn de meest laagdrempelige zorgverlener en iedereen komt wel eens langs bij een apotheek. Dat maakt de apotheker de ideale schakel om de nood aan preventie onder de aandacht te brengen bij hun patiënten. De campagne wordt inhoudelijk mee ondersteund door Stichting tegen Kanker en Euromelanoma. VAN werkt ook samen met dermatologen die hun expertise en inzicht geven voor de opleiding en het campagnemateriaal."Ondersteunend materiaalHet VAN-netwerk heeft een aantal ondersteuningsmaterialen ontwikkeld om deelnemende apothekers te helpen. Eind april schreven meer dan 500 apothekers zich in voor de bijhorende webinar. Het project en de campagnematerialen werden daarin grondig geduid. Er werd onder meer gesproken over verschillende zonnecrèmes, het belangrijkste middel in het voorkomen van huidkanker. Apothekers werden ook opgeleid om te sensibiliseren over beschermende kledij, welke uren van de dag het meeste risico hebben, tijdig schaduw opzoeken, niet onder de zonnebank gaan etc. Deelnemende apothekers werden voorzien van een uitgebreid pakket sensibilisatiemateriaal, met onder meer affiches om in de apotheek te tonen dat patiënten er terecht kunnen voor advies over huidkanker en flyers met nuttige extra informatie. Met deze materialen kan de apotheker aan de slag om de patiënt grondige algemene info en advies te geven.Impact metenEen ander doel van de campagne is om de rol van de apotheker aan te tonen aan de overheid aan de hand van concrete data. Om te weten welke impact ze hebben, zullen de apothekers al hun inspanningen in kaart brengen, van sensibiliseren tot doorverwijzen naar verdere hulp. Dit door middel van een speciaal ontwikkelde flowchart die hen helpt bij het registreren van hun acties in het kader van de campagne. De resultaten worden later gebundelde en voorgelegd aan de Vlaamse overheid. "Zo zetten we het belang en de vooruitgang in kaart met onbetwistbare cijfers."