...

Pompen of verzuipen. Dat is Griekenland waar de woede van de burger een uitweg zoekt. Europa heeft wel een krediet van 110 miljard gegeven, maar dat is niet voor niets. Drastische maatregelen moeten de garantie zijn van een beter financieel beleid in de toekomst. De lege staatskas moet een bodem krijgen en daarom worden steeds meer beroepsgroepen geviseerd. Nieuwe vetpotten - al is dat een overdreven statement - zijn de advocaten, de notarissen, de burgerlijk ingenieurs en... de apothekers. Volgens de overheid zijn dit de beroepen waar er nog financiële armslag is door specifieke omstandigheden die de concurrentie en de groei bedreigen. De apothekers - goed voor 1.200 apotheken - zijn erg verontrust, temeer omdat ze al bijzonder zwaar geraakt zijn omdat de overheid besloten heeft om de prijs van de geneesmiddelen met zomaar 4,5 procent te doen dalen. Om de voorgenomen deregulering van hun beroep tegen te gaan en in het bijzonder de wens om de openingstijden uit te breiden, hebben de Griekse apothekers besloten om te gaan staken en hun deuren drie dagen niet open te doen, behalve bij een aantal apothekers van wacht. Het is een stakingsaanzegging die de volgende weken kan herhaald worden aangezien de nieuwe wet tegen juni voorzien wordt.