...

De Top van de Apotheker, georganiseerd door het Vlaams Apothekers Netwerk(VAN), toonde op zijn minst de bekommernis van de apotheker voor zijn vak en zijn toekomst. Ze deden dat tijdens het World Café, een 'vergadering' waar apothekers aan tafeltjes van 4 tot 5 man telkens gedurende een twintigtal minuten een aantal 'stellingen' voorgeschoteld kregen. De conclusies van dat tafelgesprek werden daarna gedeeld en grafisch voorgesteld. Coach Eén ding mag duidelijk zijn: de meeste apothekers denken in dezelfde richting. De toekomst van de apotheker en zijn apotheek lijkt niet eens op het verleden. De apotheker wordt een coach, een zeer actieve deelnemer in de keten van gezondheidswerkers. Hij is de ideale bewaker van therapietrouw en geneesmiddelenverstrekking. Zijn aanwezigheid in het hele debat rond de vergrijzing en alles wat daarmee samenhangt, is noodzakelijk. Afleveren op maat is een must en onvermijdelijk. De apotheker moet zorgen voor de continuïteit van de zorg. Apotheker centraal Sommige stellingen leidden tot vrij uitgesproken meningen. Hoever gaat het 'coachen' van de apotheker? Volgens sommige apothekers moet hij niet alleen de patiënt coachen, maar ook het hele zorgverlenersteam. Moet de apotheker de scharnier zijn waarrond iedereen draait. Het is een idee dat niet door iedereen wordt gedeeld. Wat is de taak trouwens van de apotheker in de uitbreidende gezondheidszorg? Kan bloeddrukmeting of het prikken van diabetes- patiënten tot zijn basispakket gaan behoren? Is een volledig substitutierecht een haalbaar en gewild doel? Moet het bevoorraden van rusthuizen niet worden voorbehouden aan de lokale apotheker? Lobby De apotheker weet heel goed wat hij van het Vlaams Apothekersnetwerk verlangt: zeer sterk lobbywerk. In de toekomst zullen steeds meer gezondheidsopdrachten geregionaliseerd worden en de apotheker moet klaar zijn om zijn rol daarin op te nemen. De economische toestand dringt samenwerken op. Misschien kan VAN daar een rol in spelen door een uniforme samenwerking tussen onafhankelijke apothekers te organiseren. En er moet gewerkt worden aan het imago, aan lokaal overleg, een gedeeld farmaceutisch en medisch dossier... Gepersonaliseerd De adjunct-chef van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen, dokter Dirk De Wolf, kreeg het laatste woord. Hij benadrukte dat de toekomst zit in de gepersonaliseerde geneeskunde, met producten op maat. De taak van de apotheker wordt in de toekomst erg belangrijk. De stroming van de gezondheidszorg verandert ook: we krijgen een patiëntgerichte zorg, met - door de staatshervorming - zeer uitgesproken regionale verantwoordelijkheden. De nadruk in de ontwikkeling - en met het oog op besparingen - ligt in de ambulante zorg en de informatisering van de zorg.